Dekanát Želiezovce

Dištriktuálny dekan: Rudolf Galgóczi
Dištriktuálny sekretár: Stanislav Illéš

ČAKA
Plavé Vozokany
ČATA
FARNÁ
HONTIANSKA VRBICA
Malý Pesek, Zbrojníky
HRONOVCE
Pohronský Ruskov
IPEĽSKÝ SOKOLEC
Bielovce, Lontov, Pastovce
KUBÁŇOVO
KUKUČÍNOV
Trhyňa, Veľký Pesek
ONDREJOVCE
Bajka
TEKOVSKÉ LUŽANY
Málaš, Medvecké, Zálagoš
VEĽKÉ LUDINCE
Kuraľany
ŽELIEZOVCE
Mikula, Nýrovce, Svodov, Šalov
ŽEMLIARE
Jur nad Hronom, Šarovce, Vyšné nad Hronom, Veselá