Dekanát Šurany

Dištriktuálny dekan: Rudolf Daňo
Dištriktuálny sekretár: Štefan Vícen

BÁNOV
DEDINKA
DOLNÝ OHAJ
Hul
JATOV
KOMJATICE
Černík
LIPOVÁ
Nový Svet, Ondrochov
MAŇA
Belek, Svätuša, Vlkas
MOJZESOVO
RADAVA
RASTISLAVICE
Poľný Kesov
ŠURANY
Kostolný Sek, Nitriansky Hrádok
TRÁVNICA
VEĽKÉ LOVCE
ÚĽANY NAD ŽITAVOU