Dekanát Štúrovo

Dištriktuálny dekan: Károly Magyar
Dištriktuálny sekretár: Ondrej Nagy

BAJTAVA
Leľa
BÍŇA
Keť
BRUTY
GBELCE
Nová Vieska, Šarkan
CHĽABA
KAMENICA NAD HRONOM
Malá nad Hronom
KAMENÍN
KAMENNÝ MOST
Ľubá
MUŽLA
Belá
OBID
SALKA
Malé Kosihy
SIKENIČKA
Malé Ludince, Pavlová, Zalaba
SVODÍN
ŠTÚROVO
Nána