Dekanát Radošina

Dištriktuálny dekan: PaedDr. Ľubomír Havran
Dištriktuálny sekretár: Peter Štálnik

ARDANOVCE
Svrbice, Šalgovce
BLESOVCE
Veľké Dvorany
BOJNÁ
Lipovník
ČERMANY
Výčapky
HORNÉ OBDOKOVCE
Obsolovce
NITRIANSKA BLATNICA
Krtovce, Vozokany
RADOŠINA
Behynce, Bzince
URMINCE
Hajná Nová Ves, Horné Štitáre
VEĽKÉ RIPŇANY
Lužany, Malé Ripňany