Dekanát Močenok

Dištriktuálny dekan: PhDr. Peter Brisuda
Dištriktuálny sekretár: Štefan Bukovan

BRANČ
Veľká Ves
CABAJ-ČÁPOR
Cabaj, Pereš
IVANKA PRI NITRE
JAROK
KOLÍŇANY
Štitáre
MOČENOK
Horná Kráľová
MOJMÍROVCE
Štefanovičová, Veľká Dolina
POHRANICE
Dolné Obdokovce, Hosťová, Jáger
SVÄTOPLUKOVO
Suľany
VEĽKÝ KÝR
ŽIRANY