Dekanát Hronský Beňadik

Dištriktuálny dekan: Miroslav Kostolný
Dištriktuálny sekretár: Stanislav Garaj

HRONSKÝ BEŇADIK
Orovnica, Psiare
BEŠA
Bardoňovo, Iňa, Jesenské, Pozba
DOLNÝ PIAL
Horný Pial
KALNÁ NAD HRONOM
Horná Seč, Lok
KOZÁROVCE
NEMČIŇANY
Malé Vozokany, Veľké Vozokany
NOVÝ TEKOV
Malé Kozmálovce
RYBNÍK NAD HRONOM
STARÝ TEKOV
Hronské Kľačany, Veľké Kozmálovce
TEKOVSKÝ HRÁDOK
Dolná Seč, Turá
TEKOVSKÉ NEMCE
Čaradice
VEĽKÝ ĎUR
Lula, Tehla
TLMAČE - farská administratúra