Dekanát Bošany

Dištriktuálny dekan: Anton Kováčik
Dištriktuálny sekretár: Jozef Tomica

BOŠANY
Baštín, Krnča, Práznovce
CHYNORANY
KLÁTOVÁ NOVÁ VES
Janova Ves, Sádok
KOVARCE
KRÁSNO
Brodzany, Nedanovce, Turčianky
NITRIANSKA STREDA
Čeľadince, Chrabrany
OPONICE
Súlovce
SKAČANY
Hradište, Návojovce
SOLČANY
VEĽKÉ BIELICE
Malé Bielice
VEĽKÝ KLÍŽ
Ješkova Ves, Klíž
ŽABOKREKY NAD NITROU