Dekanát Bánovce nad Bebravou

Dištriktuálny dekan: Mons. Dominik Gurín
Dištriktuálny sekretár: Ján Chrenšč

<

BÁNOVCE NAD BEBRAVOU
Dolné Naštice, Dolné Ozorovce, Horné Naštice, Horné Ozorovce, Malé Chlievany, Miezgovce
BOBOT
Horňany
DEŽERICE
Ľutov, Podlužany
duchovná správa PRUSY
DUBODIEL
Cimenná, Veľká Hradná
MALÁ HRADNÁ
Čuklasovce, Dolné Držkovce, Horné Držkovce, Ruskovce
MOTEŠICE
Horné Motešice, Neporadza, Peťovka, Petrova Lehota
OSTRATICE
RYBANY
Borčany
SLATINA NAD BEBRAVOU
Čierna Lehota, Krásna Ves, Slatinka nad Bebravou, Šípkov, Timoradza, Trebichava
SVINNÁ
TRENČIANSKE MITICE
Trenčianske Jastrabie
UHROVEC
Dubnička, Kšinná-Závada, Omastiná, Uhrovské Podhradie, Žitná-Radiša
VEĽKÉ CHLIEVANY
Biskupice, Dvorec, Haláčovce, Otrhánky, Pečeňany
VYSOČANY
Brezolupy, Látkovce, Nedašovce, Pravotice