Diecézny školský úrad

Adresa:

Rímskokatolícka Cirkev
Biskupstvo Nitra
Diecézny školský úrad
nám. Jána Pavla II. č. 7
P.O.Box 46 A
950 50 Nitra