Cirkevné školy

Diecézny školský úrad:

Riaditeľ: Ing. Augustín HRIADEL

Námestie Jána Pavla II. č. 7
Poštový priečinok 46 A
950 50  NITRA
Tel.: 037-741 28 01; fax: 037-772 17 49

Cirkevné školy v Nitrianskej diecéze

1. Základná škola sv. Dominika Sávia

Kopanická 286
951 93 Machulince
Školský klub detí
Riaditeľ: Mgr. Mária Ondrejmišková
tel./fax 037/630 1322
email: riaditelka@zsmachulince.edu.sk
www.zsmachulince.edupage.org

2. Spojená katolícka škola

Stredná odborná škola sv. Rafaela
Základná škola sv. Michala
Cirkevná materská škola sv. Gabriela
Školská 9
914 41 Nemšová
Školský klub detí
Centrum voľného času
Riaditeľ: Ing. Miloš Čižmárik
tel. 032/659 83 31, 032/659 86 16
email: zs.sv.rafaela@gmail.com; zs.sv.michala@gmail.com
www.sksnemsova.sk

3. Základná škola sv. Marka

Petzwalova 1
949 01 Nitra
Školský klub detí
Školská jedáleň
Riaditeľ: Ing. Anton Rajec
tel./fax: 037/773 19 44
email: zssvmarka@gmail.com
www.zssvmarka.edupage.org

4. Spojená katolícka škola

Gymnázium sv. Cyrila a Metoda
Farská 19
949 01 Nitra

Základná škola sv. Svorada a Benedikta
Farská 43
949 01 Nitra
Školská jedáleň
Školský klub detí
Školský internát
Riaditeľ: Mgr. Ing. Karol Žák, CSc.
tel. 037/652 66 21; 0904 700 601; 037/772 17 10; 037/772 16 98
fax: 037/652 47 87
email: gcm@gcm.sk
www.gcm.sk; www.zsfarskanr.sk

5. Katolícka spojená škola

Cirkevná základná škola Antona Bernoláka
Cirkevná materská škola sv. Filipa Neri
Andovská 4
940 52 Nové Zámky
Školská jedáleň
Školský klub detí
Riaditeľ: Mgr. Katarína Hozlárová
tel. 035/642 85 00
fax: 035/642 85 00
email: cirkevnaskola@gmail.com
www.cirkevnaskola.szm.sk; www.czsnovezamky.sk

6. Cirkevná materská škola sv. Imricha

s výchovným jazykom maďarským
Szent Imre Egyházi Óvoda
Družstevný rad 22
943 01 Štúrovo
Riaditeľ: Bc. Katarína Víziová
tel. 036/751 14 33

7. Cirkevná základná škola Žofie Bosniakovej

Nám. hrdinov 6
942 01 Šurany
Školský klub detí
Riaditeľ: PaedDr. Monika Svitačová
tel. 035/650 81 20; 035/650 09 50
email: cirkevna.zs@stonline.sk
www.czssurany.sk

8. Základná škola sv. Don Bosca

Ľ. Fullu 2805/6
955 03 Topoľčany
Školská jedáleň
Školský klub detí
Centrum voľného času
Riaditeľ: PaedDr. Peter Jamrich
tel./fax: 038/532 71 80
mail: zesvdon@stonline.sk; sekretariat@zsdonbosca.sk
www.zsdonbosca.sk

9. Základná škola sv. Ladislava

Lipová 3868
955 01 Topoľčany
Školská jedáleň
Školský klub detí 
Centrum voľného času
Riaditeľ: Mgr. Emília Andelová
tel. 038/532 88 00; 038/532 88 98
fax: 038/532 88 96
email: zysvklad@stonline.sk
www.zssvladto.edu.sk

10. Cirkevná základná umelecká škola sv. Lukáša

Stummerova 20
955 01 Topoľčany
Riaditeľ: Mgr. Martin Pavlovič – poverený vedením školy
tel. 038/532 66 52
email: czusto@gmail.com
www.czus-lukasa.sk

11. Cirkevná škola úžitkového výtvarníctva sv. Lukáša

Kalinčiakova 48
955 01 Topoľčany
Školský internát
Riaditeľ: Mgr. Jozef Krajčík
tel. 038/532 66 53
mail: czus.sv.lukasa@stonline.sk
www.csuv-lukasa.sk

12. Gymnázium sv. Vincenta de Paul

17. novembra 1056
955 01 Topoľčany
Riaditeľ: Mgr. Mária Kováčiková
tel./fax: 038/532 58 92
mail: gyminfo@stonline.sk; gymsvvincenta@stonline.sk
www.gymdepaulto.edu.sk; www.gymto.edupage.sk

13. Stredná zdravotnícka škola sv. Vincenta de Paul

17. novembra 1056
955 01 Topoľčany
Školská jedáleň
Riaditeľ: Mgr. Mária Kováčiková
tel. 038/532 32 50
fax: 038/532 58 92
email: szsinfo@stonline.sk
www.szsdepaulto.edu.sk; www.szsto.edupage.sk

14. Základná škola sv.Andreja-Svorada a Benedikta

Ul.1.mája 7
911 35 Trenčín
Školský klub detí
Centrum voľného času
Riaditeľ: Ing. Hana Hulínová
tel. 032/652 94 06; 032/652 58 66
email: zunladni@zsasbtn.sk
www.zsasbtn.sk

15. Pedagogická a sociálna akadémia sv.Andreja-Svorada a Benedikta

Ul.1.mája 7
911 35 Trenčín
Riaditeľ: Ing. Hana Hulínová
tel.032/652 94 05; 032/652 58 66
email: zunladni@zsasbtn.sk
www.pasatn.sk

16. Materská škola sv. Štefana

s výchovným jazykom maďarským
Nám. sv. Štefana 5
941 10 Tvrdošovce
Riaditeľ: Mgr. Michaela Benczeová
tel 035/649 21 76; 0907 771 784 (ekonómka, DHN - Leszkó)
ms.sv.stefana@gmail.com

17. Základná škola sv. Vojtecha

Levická 903, P.O. Box 43
952 01 Vráble
Školský klub detí
Riaditeľ: Mgr. Eva Švecová
tel./fax: 037/783 37 46
tel. 037/783 34 95 - ekonóm
email: riaditel@zsvojvrable.edu.sk; skola@zsvojvrable.edu.sk
www.zsvojvrable.edu.sk

18. Základná škola sv. Don Bosca

1. mája 24
953 01 Zlaté Moravce
Školská jedáleň
Školský klub detí
Riaditeľ: Ing. Marta Lazúrová
tel./fax: 037/642 28 35
tel. 037/632 28 36 – jedáleň (Bieliková)
email: zsdonboscozm@gmail.com
www.zsbosco.edupage.sk

FARSKÉ ŠKOLY

Farnosť Nitra - Chrenová: 19. Základná škola s materskou školou sv. Gorazda
Dlhá 78
949 01 Nitra
Školská jedáleň
Školský klub detí
Riaditeľ: Mgr. Marek Malík
tel. 037/653 43 48; 037/657 80 41; 037/653 68 77 – MŠ
email: gorazd@zsdlhanr.edu.sk
www.zsdlhanr.edu.sk

ŠKOLY REHOĽNÝCH SPOLOČENSTIEV

Rehoľa piaristov na Slovensku, Piaristická 8, 949 01 Nitra

20. Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského v Nitre
Piaristická 6
949 01 Nitra
Riaditeľ: Mgr. Katarína Čurillová
tel. 037/741 71 68
fax: 037/772 16 61
email: skola@pgjknr.edu.sk
www.pgjknr.edu.sk

21. Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého v Trenčíne
Palackého 4
911 01 Trenčín
Školská jedáleň
Školský internát
Centrum voľného času
Riaditeľ: Mgr. Ján Vojtek
tel. 032/743 14 96
fax: 032/743 14 95
email: mail@piar.gtn.sk
www.piar.gtn.sk

FARSKÉ ŠKOLSKÉ ZARIADENIA

Farnosť sv. Gorazda Nitra – Klokočina - Cirkevné centrum voľného času Rodinka

Cirkevné centrum voľného času Rodinka

Hviezdoslavova 7
949 11 Nitra – Klokočina
Riaditeľ: Mgr. Martin Čepček
tel. 037/773 19 46
fax: 037/773 19 46
email: cvcvc@gorazd.eu
www.gorazd.eu

Farnosť Trenčianske Teplice - Centrum voľného času sv. Tarzícia

Centrum voľného času sv. Tarzícia
Nádražná 20
914 51 Trenčianske Teplice
Riaditeľ: Mgr. Dušan Malko
tel. 0903/947 928
email: cvc@trencteplice.sk
www.trencteplice.sk

Farnosť Soblahov – Cirkevná materská škola sv. Mikuláša

Cirkevná materská škola sv. Mikuláša
Soblahov 346
913 38 Soblahov
Riaditeľ: Jana Jamborová
tel. 032/658 67 57