Udalosti

Noc kostolov 24. mája 2013 aj v katolíckych kostoloch v Nitre

Katedrála – Bazilika svätého Emeráma:

18. 00 hod.

Ekumenická bohoslužba. Po jej skončení sa uskutoční prezentácia publikácie Imricha Točku s názvom Nitrianske zvony (história a súčasnosť)

18. 30 hod.

Chrámové piesne v podaní Katedrálneho spevokolu Emerám

19. 30 hod.

Liturgické spevy gregoriánskeho chorálu: Schola cantorum Kňazského seminára svätého Gorazda v Nitre

22. 00 hod.

Deň rodiny v Nitre - 26. mája 2013

Medzinárodný deň rodiny je deň, kedy má každá rodina na svete sviatok. Na Slovensku sa bude oslavovať verejným podujatím známym pod názvom DEŇ RODINY 2013 opäť vo viacerých mestách, vrátane Nitry. V nitrianskom regióne šíri základné posolstvo tejto udalosti hlavný organizátor tejto udalosti - Centrum pre rodinu – Nitra (www.centrumprerodinu.sk), ktorý pod záštitou primátora Nitry Jozefa Dvonča, v spolupráci s Fórom kresťanských inštitúcií, Mestom Nitra, Biskupstvom Nitra a mnohými mimovládnymi organizáciami pripravuje na nedeľu 26.

Turíčny víkend 2013 v Nitre

V Nitre sa počas Turíčneho víkendu 2013 uskutoční niekoľko duchovných podujatí:

Na slávnosť Zoslania Ducha Svätého - 19. mája 2013 - bude v Katedrále - Bazilike svätého Emeráma v Nitre špeciálny duchovný program:
07.00 hod. - svätá omša
09.00 hod. - pontifikálna svätá omša, hlavný celebrant: Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup. Pri tejto svätej omši bude diecézny biskup udeľovať sviatosť birmovania
10. 30 hod. - začiatok celodennej eucharistickej poklony pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou
16. 30 hod. - spoločná modlitba svätého ruženca

Výberové konanie na riaditeľa Cirkevnej základnej umeleckej školy sv. Lukáša v Topoľčanoch

Č. spisu: 31/2013-24
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra, ako zriaďovateľ školy, zastúpená štatutárnym zástupcom Mons. Viliamom Judákom, nitrianskym biskupom a ním povereným riaditeľom Diecézneho školského úradu Ing. Augustínom Hriadelom v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 6 Predpisov všeobecného poriadku pre katolícke školy a katolícke školské zariadenia Nitrianskej diecézy Prot. č. 24/2010 zo dňa 4. marca 2010

Deň otvorených dverí v Kňazskom seminári v Nitre

Tradične sa deň pred Nedeľou Dobrého Pastiera otvorili brány Kňazského seminára svätého Gorazda v Nitre. Program sa začal svätou omšou v miestnej Katedrále – Bazilike svätého Emeráma, potom nasledovalo prestrihnutie pásky a symbolické otvorenie dverí. Rektor seminára Mons. Pavol Zahatlan netajil svoju spokojnosť nad počtom tých, ktorí prišli so záujmom pozrieť si priestory inštitúcie a spoznať niektoré špecifiká života v seminári.

Výberové konanie na riaditeľa Základnej školy sv. Dominika Sávia v Machulinciach

Č. spisu: 31/2013-21
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra, ako zriaďovateľ školy, zastúpená štatutárnym zástupcom Mons. Viliamom Judákom, nitrianskym biskupom a ním povereným riaditeľom Diecézneho školského úradu Ing. Augustínom Hriadelom v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 6 Predpisov všeobecného poriadku pre katolícke školy a katolícke školské zariadenia Nitrianskej diecézy Prot. č. 24/2010 zo dňa 4. marca 2010

Výberové konanie na riaditeľa Základnej školy sv. Don Bosca v Zlatých Moravciach

Č. spisu: 31/2013-19
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra, ako zriaďovateľ školy, zastúpená štatutárnym zástupcom Mons. Viliamom Judákom, nitrianskym biskupom a ním povereným riaditeľom Diecézneho školského úradu Ing. Augustínom Hriadelom v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 6 Predpisov všeobecného poriadku pre katolícke školy a katolícke školské zariadenia Nitrianskej diecézy Prot. č. 24/2010 zo dňa 4. marca 2010