Udalosti

Diakonská vysviacka v Nitre

Nitrianskej diecéze pribudlo päť nových diakonov. V jej v Katedrále – Bazilike svätého Emeráma 14. júna 2013 vysvätil nitriansky biskup Mons. Viliam Judák za diakonov piatich bohoslovcov z miestneho Kňazského seminára svätého Gorazda.

Nitriansky biskup vkladal na nich ruky s nádejou. Povedal: „Príchod nových služobníkov do vinice Pánovej je vždy radostný nielen pre miestnu, ale aj pre všeobecnú Cirkev. Je to budúcnosť, pretože stanú sa o rok, keď Pán Boh dá, aj presbytermi – kňazmi, takže je to vďačnosť Pánu Bohu a veľká nádej, ktorú do nich Cirkev vkladá“.

Blíži sa diakonská a kňazská vysviacka

So záverom akademického roka v Kňazskom seminári svätého Gorazda v Nitre sa blížia aj vysviacky diakonov a kňazov. Noví diakoni a kňazi pre Nitriansku diecézu budú vysvätení počas svätých omší, ktoré sa uskutočnia v Katedrále – Bazilike svätého Emeráma v Nitre. Predsedať im bude nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. Diakonská vysviacka sa bude konať 14. júna 2013 a kňazská vysviacka o deň neskôr.

Miroslav Lyko

Eucharistická procesia ulicami Nitry

V Nitre sa v nedeľu 2. júna 2013 na Svätoplukovom námestí, pod holým nebom, konala slávnostná svätá omša z príležitosti sviatku Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, ktorý v tomto roku pripadol na 30. mája. Hlavným celebrantom bol nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. Koncelebrovali farári nitrianskych farností.

Noc kostolov sa konala aj v niektorých chrámoch Nitrianskeho biskupstva

Noc kostolov sa 24. mája 2013 konala aj v niektorých chrámoch Nitrianskej diecézy. Projekt realizovali okrem iných aj farnosti z Nitry, Trenčína či Bánoviec nad Bebravou.Pre návštevníkov kostolov pripravili adorácie, ekumenické bohoslužby, evanjelizačné programy, prehliadky sakrálnych priestorov.

Foto: Noc kostolov v Bánovciach nad Bebravou

Program slávnosti Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi v Nitre

V Nitre na Svätoplukovom námestí sa v nedeľu 2. júna 2013 o 10. 00 hod. uskutoční slávnostná svätá omša z príležitosti sviatku Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, ktorý v tomto roku pripadá na 30. mája. Hlavným celebrantom bude nitriansky biskup Mons. Viliam Judák.

Po skončení svätej omše sa bude konať eucharistická procesia s príslušnými zastaveniami. Sprievod pôjde zo Svätoplukovho námestia cez Kupeckú ulicu až pred kostolík svätého Michala Na Vŕšku, kde bude záverečné požehnanie.

Menovanie troch kanonikov Nitrianskej kapituly

Kapitula kanonikov pri Katedrále - Bazilike svätého Emeráma v Nitre má od 25. mája 2013 troch nových členov. Nitriansky biskup Mons. Viliam Judák vymenoval za kanonikov dvoch svojich vikárov - generálneho vikára Mons. Petra Brodeka a biskupského vikára pre maďarských veriacich Mons. Zoltána Ďurča. Do spoločenstva kanonikov bol vymenovaný aj diecézny ekonóm Martin Štofko.

Mons. Peter Brodek je kanonik kantor, Mons. Zoltán Ďurčo kanonik senior a Martin Štofko kanonik junior. Kapitula má tak 12 kanonikov.

Dom dôchodcov a sociálnych služieb - Promeritae Quieti sv. Svorada v Nitre

Nitrianske biskupstvo zriaďuje pod Zoborom Dom dôchodcov a sociálnych služieb s názvom Promeritae Quieti sv. Svorada v Nitre.
Budova je už postavená, skolaudovaná; sú k dispozícii všetky platné užívacie povolenia. Chýba ešte oficiálne zaradenie inštitúcie do siete príslušných zariadení zo strany VÚC. Výstavba bola financovaná z Operačného programu EÚ, z príspevku nadácií Renovabis a Kirche in Not, Konferencie biskupov USA a z prostriedkov biskupstva. Preinvestovalo sa približne 2 milióny eur.