Udalosti

Pozvánka na uctenie patrónov Nitrianskej diecézy

Tradičná púť ku cti svätých Andrejovi - Svoradovi a Beňadikovi, patrónom Nitrianskej diecézy, sa uskutoční v dňoch 20. – 21. júla 2013 na Skalke pri Trenčíne. Organizátori pripravili bohatý program na Starej i na Novej Skalke. Okrem svätých omší, večernej krížovej cesty a vysluhovania sviatosti zmierenia je pripravená pre pútnikov aj možnosť prehliadky celého areálu. Púť vyvrcholí v nedeľu 21. júla predpoludním slávnostnou svätou omšou, ktorej bude na poľnom oltári predsedať apoštolský nuncius Mons. Mario Giordana.

Pastiersky list pri príležitosti 930. výročia kanonizácie sv. Svorada-Andreja a Beňadika

V nedeľu 14. júla 2013 sa v rímskokatolíckych kostoloch Nitrianskej diecézy čítal pastiersky list diecézneho biskupa Mons. Viliama Judáka:

Bratia a sestry!
Pri významnom cyrilo-metodskom výročí a mnohých aktivitách, ktoré s tým súvisia, nemali by sme nevšímavo obísť ani významné 930. výročie kanonizácie dvojice svätcov, ktorých život je spätý s naším územím. Ide o sv. Svorada-Andreja a Beňadika, benediktínov a pustovníkov, žijúcich na prelome 10. a 11. storočia.

V Nitre sa skončilo 75. plenárne zasadnutie KBS

75. plenárne zasadanie Konferencie biskupov Slovenska (KBS) sa konalo v dňoch 3. a 4. júla 2013 v Nitre. Zúčastnilo sa ho všetkých 16 biskupov, členov KBS.

Biskupi sa v rámci rokovania zaoberali ustanovením Rady pre novú evanjelizáciu KBS. Kreovanie slovenskej rady je naplánované na jar 2014 na základe poznatkov a skúseností z fungovania Pápežskej rady pre novú evanjelizáciu.

Členovia KBS rokovali aj o žiadosti o nominácie do Pápežskej teologickej komisie. Biskupi navrhli tri mená renomovaných slovenských kňazov, teológov. Z nich komisia vo Vatikáne vyberie jedného.

V Nitre sa koná 75. plenárne zasadnutie KBS

V priestoroch Kňazského seminára svätého Gorazda v Nitre sa v stredu 3. júla 2013 začalo dvojdňové 75. plenárne zasadanie Konferencie biskupov Slovenska. Biskupi hovoria o témach, ktoré sú dôležité pre diecézy a život Katolíckej cirkvi na Slovensku. Rokovania sa zúčastňuje aj apoštolský nuncius, arcibiskup Mons. Mario Giordana.

Pozvánka na púť do Topoľčianok

V dňoch 10. - 14. júla 2013 sa v Topoľčiankach v Zlatomoraveckom dekanáte Nitrianskej diecézy uskutoční 327. výročná púť ku cti Škapuliarskej Panne Márii. Program púte otvorí večer 10. júla svätá omša, ktorú bude celebrovať bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko. Vo štvrtok 11. júla bude sláviť na tomto pútnickom mieste večernú svätú omšu spišský pomocný biskup Mons. Andrej Imrich, v piatok 12. júla vymenovaný trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch, v sobotu 13. júla emeritný biskup Mons. Dominik Tóth a vojenský ordinár Mons. František Rábek.

Oslava 900. výročia prvej písomnej zmienky o Horných Lefantovciach

Obec Horné Lefantovce v Nitrianskej diecéze si 23. júna 2013 pripomenula 900. výročie prvého písomného dokladu, ktorý svedčí o jej existencii. Tým písomným prameňom je Zoborská listina z roku 1113. Spolu s Lefantovcami sa v starobylej listine spomína aj ďalších 35 obcí Nitrianskeho kraja a aj ďalšie z iných regiónov. Súčasťou slávností v Horných Lefantovciach bola aj svätá omša v areáli miestneho kaštieľa a kostola svätého Jána Krstiteľa, ktorú celebroval nitriansky biskup Mons. Viliam Judák.

Nitriansky biskup vysvätil nových kňazov

Katedrála – Bazilika svätého Emeráma v Nitre bola 15. júna 2013 miestom kňazskej vysviacky. Diecézny biskup Mons. Viliam Judák vysvätil štyroch novokňazov – troch pre potreby Nitrianskej diecézy (Marka Adamkoviča z farnosti Topoľčany - svätého Gorazda, Tomáša Gračku z farnosti Horná Súča, Lukáša Kutiša z farnosti Bánovce nad Bebravou) a jedného pre Rehoľu Piaristov (Marka Kotrasa z farnosti Trenčín – Orechové). Svedectvo o súcosti ordinandov vyslovil rektor Kňazského seminára svätého Gorazda v Nitre Mons. Pavol Zahatlan.