Udalosti

Oznam o otvorení knižnice na Katolíckej univerzite v Ružomberku

V stredu 25. septembra 2013 bude otvorená knižnica Katolíckej univerzity v Ružomberku.

Na jej výstavbu prispela aj Nitrianska diecéza i samotní veriaci.
Viac informácií

http://www.ku.sk/ouniverzite/press/tlacove-spravy/66862-univerzitna-knin...

Program púte v Topoľčanoch

5. septembra 2013

Celodenná poklona Sviatosti Oltárnej
18.30: Sv. omša: Tretia púť kňazov a veriacich za povolania
ku kňazskému a rodinnému životu z farností Ludanice a Preseľany
Hlavný celebrant a kazateľ: Vdp. Anton Žovic, kaplán v Hornej Súči

6. septembra

14.00 – 18.30: sv. spoveď
17.45: Pobožnosť k Božskému Srdcu Ježišovmu – veriaci z Nemčíc
18.30: Sv. omša: Mons. Marián Gavenda, farár v Devíne
21.00: Krížová cesta na Kalvárii

7. septembra

Nitrianske biskupstvo pozýva na Národný pochod za život

Dňa 22. septembra 2013 sa v Košiciach uskutoční prvý Národný pochod za život. Konferencia biskupov Slovenska, ktorá je jeho hlavným organizátorom, pozýva na toto podujatie všetkých ľudí dobrej vôle.

Pre veriacich z Nitrianskej diecézy bude v nedeľu 22. septembra 2013 o 10. 30 hod. špeciálna svätá omša v Košiciach, na sídlisku Na Terase, v kostole svätého Gorazda. Celebrovať ju bude nitriansky biskup Mons. Viliam Judák.

Mariánska púť na Kalvárii v Nitre

Stovky katolíckych veriacich slovenskej i maďarskej národnosti sa v dňoch 17. a 18. augusta 2013 zúčastnili na tradičnej púti na Kalvárii v Nitre. Program sa konal pod holým nebom, na priestranstve pred miestnym farským kostolom Nanebovzatia Panny Márie. V tomto roku sa toto duchovné podujatie nieslo v znamení Roka viery, Cyrilo-metodského jubilea i prípravy na septembrový Národný pochod za život.

Program mariánskej púte na Kalvárii v Nitre

15. 8. 2013

6. 30 svätá omša, celebruje P. Stanislav Krajńák SVD, správca farnosti Nitra Kalvária

8. 30 svätá omša v maďarskom jazyku, celebruje Mons. Zoltán Ďurčo, biskupský vikár

10. 00 svätá omša, celebruje P. Juraj Dolinský SJ

19. 00 svätá omša, celebruje P. Ján Halama SVD, provinciál

17. 8. 2013

15. 00 príležitosť k svätej spovedi

17. 00 svätá omša v maďarskom jazyku, celebruje Ladislav Hlédik, farár z Plašťoviec

Na Skalke vyvrcholila tradičná púť

Vyvrcholením tradičnej púte ku cti svätých Andreja – Svorada a Beňadika na Skalke pri Trenčíne bola slávnostná svätá omša 21. júla 2013. Za prítomnosti nitrianskeho biskupa Mons. Viliama Judáka, niekoľkých kňazov a mnohých veriacich jej predsedal apoštolský nuncius na Slovensku, arcibiskup Mons. Mario Giordana.

Uctenie kanonika Jána Štrbu v Čičmanoch

V Čičmanoch v Nitrianskej diecéze odhalili 13. júla 2013 pomník kanonikovi Štefanovi Štrbovi. Tento kňaz pôsobil v miestnej farnosti počas Druhej svetovej vojny a do jej histórie sa zapísal ako obetavý farár, ktorý v decembri 1944 zachránil pred zastrelením niekoľko čičmianskych mužov. Dva metre vysoký kamenný pomník s reliéfom tváre Jána Štrbu od akademického maliara Jozefa Hrvoľa stojí hneď vedľa farského kostola a tiež vedľa nového dreveného kríža. Celému podujatiu predchádzala slávnostná svätá omša, ktorú v Čičmanoch celebroval nitriansky biskup Mons. Viliam Judák.

Ján Smolka