Udalosti

V katedrále v Nitre prebieha výstava fotografií z návštev Jána Pavla II. na Slovensku

Katedrála – Bazilika svätého Emeráma v Nitre je od nedele 20. októbra 2013 miestom výstavy fotografií z troch návštev blahoslaveného pápeža Jána Pavla II. na Slovensku. Výstavu s názvom Svätý Otec na Slovensku zastrešuje okrem Nitrianskeho biskupstva aj Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

V Katedrále v Nitre otvoria výstavu fotografií z návštev bl. Jána Pavla II. na Slovensku

Pri príležitosti 10. výročia tretej návštevy Svätého Otca bl. Jána Pavla II. na Slovensku a 35. výročia jeho inaugurácie na Petrov stolec sa v Katedrále – Bazilike svätého Emeráma v Nitre uskutoční v nedeľu 20. októbra 2013 o 15. 00 hod. vernisáž výstavy – výber fotografií z návštev prvého slovanského pápeža na Slovensku s názvom „Svätý Otec na Slovensku“.

Po skončení vernisáže bude popoludňajší program pokračovať v aule Kňazského seminára svätého Gorazda v Nitre premietaním dokumentu – Ján Pavol II. – Hľadal som vás.

Nový kostol v obci Nitrica v Nitrianskej diecéze

Obec Nitrica vo farnosti Horné Vestenice (v dekanáte Nitrianske Rudno) má nový rímskokatolícky kostol. Dňa 29. septembra 2013 ho posvätil nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. Zasvätený je svätému archanjelovi Michalovi.

Základný kameň kostola bol posvätený 27. septembra 2009, samotná stavba bola vybudovaná v čase od apríla 2011 do júla 2013. Doteraz na bohoslužby slúžila miestna kaplnka Božského Srdca Ježišovho.

Stanovisko Nitrianskeho biskupstva k prípadu údajného sexuálneho zneužívania

Nitriansky biskup Mons. Viliam Judák s bolesťou prijal oznámenie o údajnom zneužití maloletého dievčaťa v jednej z farností, ktoré patria do Nitrianskej diecézy. Vedenie diecézy na čele s jej biskupom chce tento prípad veľmi zodpovedne riešiť, tak ako sa o to usiluje aj terajší Svätý Otec František i jeho predchodca Benedikt XVI.

Veni Sancte v Kňazskom seminári v Nitre

V Kňazskom seminári svätého Gorazda v Nitre sa 25. septembra 2013 začal nový akademický rok. V Katedrále – Bazilike svätého Emeráma sa najprv konala svätá omša Veni sancte a potom sa akademická obec zišla v priestoroch kňazského seminára. Svätú omšu celebroval nitriansky biskup Mons. Viliam Judák, prítomný bol aj generálny vikár Žilinskej diecézy Mons. Ladislav Stromček a dekan Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Mons. Marián Šuráb.

Požehnanie sochy sv. Konštantína – Cyrila pred budovou UKF v Nitre

Pred budovou rektorátu Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre bola 23. septembra 2013 – v rámci otvorenia nového akademického roka – požehnaná socha svätého Konštantína – Cyrila. Objednávateľom a investorom sochy, vrátane nápisu na podstavci, bola Nadácia Konštantína Filozofa pri Nitrianskom biskupstve.

Obrad požehnania vykonal nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. Podľa jeho slov „je to veľmi historická chvíľa, keď škola sa priznáva k tomuto veľkému vzdelancovi (...) a dnes chce napĺňať jeho odkaz“, povedal biskup Judák.

Niektoré pripravované podujatia v diecéze

Kňazský seminár svätého Gorazda v Nitre otvára 25. septembra 2013 slávnostnou svätou omšou Veni Sancte nový akademický rok.

Veni Sancte dvoch nitrianskych univerzít (UKF a SPU) sa uskutoční 2. októbra 2013 v kostole svätého Petra a Pavla (františkáni) v Nitre, o 18. 30 hod. Hlavným celebrantom bude nitriansky biskup Mons. Viliam Judák.

Dňa 8. októbra 2013 o 14. 00 hod. sa v aule Kňazského seminára svätého Gorazda v Nitre uskutoční prednáška Gabriele Kuby o ideológii rodovej rovnosti.

Miroslav Lyko