Udalosti

Druhé univerzitné pastoračné centrum v Nitrianskej diecéze

Na pôde Trenčianskej univerzity v Trenčíne otvorili 23. októbra 2009 nové Univerzitné pastoračné centrum. Zasvätili ho svätým Andrejovi Svoradovi a Beňadikovi.

Kostol svätého Gorazda v Nitre na Klokočine má nové zvony

Dva nové zvony požehnal 4. októbra 2009 nitriansky biskup Mons. Viliam Judák vo farskom kostole svätého Gorazda na najväčšom nitrianskom sídlisku Klokočina.

Posvätenie oltára v katedrále svätého Emeráma v Nitre

Za účasti emeritného trnavského pomocného biskupa Mons. Dominika Tótha, predstaviteľov nitrianskej kapituly kanonikov a niekoľko desiatok veriacich posvätil 22. septembra 2009 nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák nový oltár vo svojom katedrálnom chráme – Bazilike svätého Emeráma.

"Veni Sancte" v Kňazskom seminári svätého Gorazda v Nitre

V Nitrianskom Kňazskom seminári svätého Gorazda sa 18. septembra 2009 slávnostnou svätou omšou a imatrikuláciou prvákov začal nový akademický rok.

10. výročie biskupskej vysviacky Mons. Mariána Chovanca

Nitriansky pomocný biskup a generálny vikár Mons. ThDr. Marián Chovanec je 10 rokov biskupom.

16. letný tábor čínskych kňazov, bohoslovcov a rehoľníkov zavítal do Nitry

Do Nitry prišla 2. septembra 2009 skupina osemdesiatich kňazov, bohoslovcov a rehoľníkov z Číny, ktorí sa na svoju duchovnú službu pripravujú v niektorých štátoch západnej a strednej Európy.
Ich putovanie po slovenských mestách (Spišská Kapitula, Nitra, Bratislava) organizujú pátri verbisti z Misijnej kongregácie Božieho slova z Nemecka v rámci 16. Letného tábora – China workshop.

"Veni Sancte" katechétov Nitrianskej diecézy

V Nitre sa 1. septembra 2009 uskutočnilo diecézne stretnutie katechétov. Hlavným bodom programu bola svätá omša „Veni Sancte“ v katedrále - Bazilike svätého Emeráma, ktorej predsedal nitriansky biskup Mons. Viliam Judák.