Udalosti

Pozvánka na slávnosť Krista Kráľa do Katedrály v Nitre

Na slávnosť Krista Kráľa - v nedeľu 24. novembra 2013 - bude v Katedrále - Bazilike svätého Emeráma v Nitre celodenný duchovný program:

09. 00 hod.
Slávnostná svätá omša, hlavný celebrant Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup

10. 00 - 17. 00 hod.
Celodenná eucharistická adorácia

17. 00 hod.
Slávnostná modlitba vešpier

Na výstave vo Vatikáne aj exponáty Nitrianskeho biskupstva

Dňa 12. novembra 2013 sa vo Vatikánskych múzeách v Ríme uskutočnilo slávnostné otvorenie výstavy s názvom: Najstaršie doklady počiatkov kresťanstva na Slovensku - sv. Cyril a Metod, patróni Európy. Nad podujatím, ktoré organizuje Slovenské národné múzeum, Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied a Veľvyslanectvo SR pri Svätej Stolici, prevzali záštitu predseda vlády SR Robert Fico a nitriansky biskup Mons. Viliam Judák.

V katalógu zapožičiavateľov exponátov na túto významnú prezentáciu slovenskej histórie sa nachádza i Nitrianske biskupstvo.

Posvätenie farského kostola na sídlisku Chrenová v Nitre

Farský kostol svätého Martina na sídlisku Chrenová v Nitre, hoci má už 70 rokov, bol nitrianskym biskupom Mons. Viliamom Judákom posvätený až 10. novembra 2013. Do tohto dňa bol kostol iba požehnaný, a to arcibiskupom Mons. Karolom Kmeťkom zo 14. novembra 1943. Vtedajší novopostavený kostol sa stal filiálkou farnosti Nitra – Horné mesto. Farským kostolom sa stal až v roku 1998, keď bola zriadená samostatná farnosť Nitra – Chrenová.

Americký biskup Blase J. Cupich navštívil Nitru

Biskup americkej diecézy Spokane Mons. Blase J. Cupich, ktorý je zároveň predsedom Subkomisie Biskupskej konferencie USA pre pomoc Cirkvi v strednej a východnej Európe, počas svojej cesty po niektorých slovenských katolíckych diecézach prišiel 6. novembra 2013 aj do Nitry.

Navštívil novootvorené zariadenie pre kňazov na dôchodku – Promeritae Quieti pod Zoborom v Nitre, na ktoré finančne prispela aj Konferencia biskupov USA. Riaditeľ zariadenia Juraj Barát spresnil, že americkí biskupi uhradili náklady spojené s kúpou polohovateľných postelí.

Biskup Judák slávil vo svojom katedrálnom chráme v Nitre sv. omšu za verných zosnulých

Nitriansky biskup Mons. Viliam Judák slávil v deň Spomienky na verných zosnulých (2. novembra 2013) v Katedrále svätého Emeráma zádušnú svätú omšu za zomrelých biskupov a kňazov diecézy.

V Biskupskej krypte pod katedrálnym chrámom sú pochovaní nitrianski biskupi, ako napríklad Jozef Kluch (†1826), Imrich Palúcky (†1858), Augustín Roškováni (†1892), Ján Pásztor (†1988), arcibiskup Karol Kmeťko (†1948), arcibiskup Eduard Nécsey (†1968).

Miroslav Lyko, hovorca Nitrianskeho biskupstva

Nitrianske biskupstvo sa podieľa na pripravovanej výstave vo Vatikánskych múzeách

Dňa 12. novembra 2013 o 18. 30 hod. sa vo Vatikánskych múzeách v Ríme uskutoční slávnostné otvorenie výstavy s názvom: Najstaršie doklady počiatkov kresťanstva na Slovensku - sv. Cyril a Metod, patróni Európy. Nad podujatím, ktoré organizuje Slovenské národné múzeum, Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied a Veľvyslanectvo SR pri Svätej Stolici, prevzali záštitu predseda vlády SR Robert Fico a nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. V katalógu zapožičiavateľov exponátov na túto významnú prezentáciu slovenskej histórie sa nachádza i Nitrianske biskupstvo.

Pozvánka na prednášku Mons. Petra Brodeka Viera a mágia na pôde UKF v Nitre

Na pôde Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre pripravuje Katedra náboženských štúdií Filozofickej fakulty prednášku generálneho vikára Nitrianskej diecézy Mons. Petra Brodeka, na tému: Viera a mágia. Na toto podujatie, ktoré sa uskutoční 18. novembra 2013 o 11. 00 hod. v Univerzitnom pastoračnom centre Pavla Straussa na Dražovskej ul. č. 4 v Nitre, sú pozvaní pedagógovia i študenti.

Mons. Peter Brodek je generálnym vikárom Nitrianskej diecézy od 1. 1. 2013, predtým pôsobil ako diecézny exorcista a špirituál Kňazského seminára svätého Gorazda v Nitre.