Udalosti

Nitriansky biskup na oslave polstoročnice Radošinského naivného divadla

Radošinské naivné divadlo si tento rok pripomína 50 rokov od svojho založenia. Z tejto príležitosti 8. decembra 2013 celebroval svätú omšu vo farskom kostole v Radošine nitriansky biskup Mons. Viliam Judák.

Pozvánka na koncert

V nedeľu 8.12.2013 o 16. 00 hod. sa v katedrálnom chráme - Bazilike svätého Emeráma na Nitrianskom hrade uskutoční koncert mariánskych piesní z Jednotného katolíckeho spevníka pri príležitosti sviatku Nepoškvrneného počatia Panny Márie.
Na koncerte vystúpi so svojim spevom Zuzana Hudecová Molnárová a na organe bude hrať Matúš Maraček.
Verejnosť je srdečne vítaná. Vstup je voľný.

Oslava výročia narodenia kňaza a národovca Andreja Cabana

Vo farnosti Komjatice pri Nových Zámkoch si veriaci spolu s nitrianskym biskupom Mons. Viliamom Judákom v nedeľu 1. decembra 2013 pripomenuli 200 rokov od narodenia významného kňaza a národovca Andreja Cabana, ktorý v tejto farnosti pôsobil viac ako dve desaťročia. Počas svätej omše v miestnom farskom kostole sa veriacim prihovoril hlavný celebrant Mons. Viliam Judák. Tu je časť jeho príhovoru:

Biskup Judák: Advent nás pozýva, aby sme sa hlbšie zamysleli nad svojim vzťahom k Bohu aj k ľuďom

Nitriansky biskup Mons. Viliam Judák pozýva veriacich na duchovnú prípravu na Vianoce: „Vstupujeme do posvätného času Adventu, ktorý nás pozýva k tomu, aby sme sa hlbšie zamysleli nad svojim vzťahom k Bohu aj k ľuďom, pretože nejde tu len o to, aby sme prežili pár krásnych chvíľ v kruhu svojich najbližších, ale aby sme si uvedomili, že ten vzťah musíme budovať po celý rok“.

Biskup Judák spolu s apoštolským nunciom na oslave výročia Spoločnosti dcér kresťanskej lásky

V Dome Dcér kresťanskej lásky v Nitre sa 30. novembra 2013 konala oslava 380. výročia založenia ich spoločnosti svätým Vincentom de Paul a svätou Lujzou de Marillac.

Slávnostnú svätú omšu celebroval apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Mario Giordana spolu s nitrianskym biskupom Mons. Viliamom Judákom a niekoľkými kňazmi.

Biskup Judák otvoril a požehnal Múzeum a galériu sv. Gorazda v Močenku

Bývalý kláštor Milosrdných sestier svätého Vincenta v Močenku v Nitrianskej diecéze, ktorý bol postavený v roku 1897 aj zásluhou vtedajšieho nitrianskeho biskupa Imricha Bendeho, sa dočkal svojej rekonštrukcie. Obrad požehnania obnovených priestorov vykonal 23. novembra 2013 súčasný nitriansky biskup Mons. Viliam Judák.

Generálny vikár Nitrianskej diecézy na UKF s prednáškou o viere a mágii

Na pôde Univerzitného pastoračného centra, ktoré je súčasťou Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, sa 18. novembra 2013 uskutočnila prednáška generálneho vikára Nitrianskej diecézy Mons. Petra Brodeka na tému: Viera a mágia.