Udalosti

Te Deum vysokoškolákov v Nitre

Ďakovnú bohoslužbu vysokoškolákov slávili v stredu 16. mája vo františkánskom kostole svätého Petra a Pavla v Nitre. Študenti z oboch nitrianskych univerzít spolu s ich pedagógmi predniesli Te Deum, aby vyjadrili svoju vďaku Trojjedinému Bohu za pomoc v končiacom sa akademickom roku.

Pohrebné obrady za otca kňaza Milana Šuliaka

Dňa 26. apríla 2012 bude v Kostole Božieho milosrdenstva v Alžbetinom Dvore o 14.00 hod. slávená zádušná svätá omša za zosnulého Milana Šuliaka, otca kňaza Milana Šuliaka. Pohrebné obrady sa budú konať o 15.00 hod. na miestnom cintoríne.

Prosíme o modlitby za dušu zosnulého.

Diecézne kolo Biblickej olympiády

V priestoroch Kňazského seminára svätého Gorazda v Nitre sa 19. apríla 2012 konalo diecézne kolo Biblickej olympiády. Program sa začal svätou omšou, ktorú celebroval nitriansky pomocný biskup Mons. Marián Chovanec.

Sedemdesiat súťažiacich v dvoch kategóriách - základné (15 družstiev) a stredné (8 družstiev) školy - sa pod pozorným okom porotcov venovalo predloženým úlohám.

120 rokov od narodenia arcibiskupa Eduarda Nécseya

V tomto roku si pripomíname 120. výročie narodenia nitrianskeho biskupa Mons. Eduarda Nécseya, titulárneho arcibiskupa. Pri tejto príležitosti dňa 19. februára 2012 v jeho rodných Oslanoch (okres Prievidza) v miestnom Kostole sv. Štefana nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák, spolu s Mons. Mariánom Bublincom, administrátorom Banskobystrickej diecézy a viacerými kňazmi, slávil slávnostnú svätú omšu, na ktorej boli prítomní i bohoslovci kňazských seminárov z Nitry a Badína. Po skončení Eucharistie spomienková slávnosť pokračovala akadémiou o živote a diele Dr. Eduarda Nécseya.

Dcéry kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul sú v Nitre 150 rokov

V týchto dňoch si Nitrianska diecéza i mesto Nitra pripomínajú 150. výročie príchodu Dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul do mesta pod Zoborom. V septembri r. 1861 prišlo na pozvanie nitrianskych biskupov Imricha Palúckeho (1838-1858) a Augustína Roškovániho (1859-1892) do Nitry prvých desať sestier. Viedli Katolícku školu pre dievčatá, neskôr aj Meštiansku školu a dievčenské gymnázium. Sestry Vincentky sa v Nitre starali aj o chorých a chudobných, na tieto účely zriadili nemocničku pre chorých a v roku 1924 chudobinec pre tulákov a bezdomovcov.

Pozvánka na rozposlanie koledníkov Dobrej noviny

V nedeľu 15. decembra 2013 o 11. 00 hod. sa v katedrálnom chráme svätého Emeráma v Nitre uskutoční slávnostné rozposlanie koledníkov Dobrej noviny pre Nitriansku diecézu.

Koledníci zo všetkých farností biskupstva sú srdečne pozvaní.

Miroslav Lyko, hovorca Nitrianskeho biskupstva

Bohoslužby v katedrálnom chráme v Nitre počas Vianoc 2013

VIGÍLIA SLÁVNOSTI NARODENIA PÁNA, utorok 24. decembra 2013

17.00 hod. Vigílna svätá omša
Hlavný celebrant: Mons. Ladislav Belás, opát

22.00 hod. Svätá omša v noci - pontifikálna
Hlavný celebrant: Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup

SLÁVNOSŤ NARODENIA PÁNA, streda 25. decembra 2013

7.00 hod. Svätá omša na úsvite
Hlavný celebrant: Mons. Štefan Vallo, kanonik

9.00 hod. Svätá omša vo dne - pontifikálna
Hlavný celebrant: Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup