Udalosti

Z rozposlania koledníkov Dobrej noviny v Nitre

V Katedrále - Bazilike svätého Emeráma sa na Tretiu adventnú nedeľu (15. decembra 2013) uskutočnilo rozposlanie koledníkov Dobrej noviny. Biskupský chrám naplnilo niekoľko stoviek detí zo všetkých kútov Nitrianskej diecézy, aby dostalo poverenie na koledovanie počas tohtoročných Vianoc. Svätú omšu spojenú s požehnaním mladých koledníkov celebroval generálny vikár Mons. Peter Brodek.

Prítomných koledníkov pozdravil v mene diecézneho biskupa a povzbudil ich pre službu, ktorou pomôžu svojim rovesníkom na inom kontinente.

Pôstne obdobie

V Rímskokatolíckej cirkvi sa Popolcovou stredou začalo 40- dňové pôstne obdobie, v ktorom sa veriaci viac venujú modlitbe, skutkom lásky k blížnemu a pôstu. Očisťujú sa od hriechov a tak sa pripravujú na slávenie Veľkej noci.

V Nitrianskej diecéze bude aj počas Pôstneho obdobia, v rámci Roka viery a Cyrilo-metodského jubilea, putovať relikvia svätého Cyrila, v meste Nitra budú prebiehať mestské a farské misie, ktorým bude predchádzať modlitbový deviatnik.

"Hľa, teraz je milostivý čas, teraz je deň spásy!" (2 Kor 6,n2).

Veriaci z Chorvátska so sochou Panny Márie v Katedrále v Nitre

Niekoľko desiatok veriacich z obce Josipovac, (farnosť Punitovci neďaleko Osijeku) zo severovýchodnej časti Chorvátska, navštívilo 18. januára 2013 Katedrálu – Baziliku svätého Emeráma v Nitre. Išlo o zastávku na ich púti do Novej Bystrice na Kysuciach, kde niesli sochu Panny Márie, kópiu tej, ktorú si ich slovenskí predkovia pred 130. rokmi odniesli z miestneho kostola do ich nového domova, kde našli obživu. Teraz novú sochu vracajú tam, odkiaľ pochádza jej originál.

Z plánovaných podujatí Nitrianskej diecézy v roku 2013

Rok 2013 bude v živote Nitrianskej diecézy, tak ako aj ostatných slovenských katolíckych diecéz, v znamení Roka viery a Cyrilo-metodského jubilea.

Výročná mariánska púť v Topoľčiankach

V Topoľčiankach v Nitrianskom biskupstve sa v nedeľu 15. júla 2012 konala výročná púť z príležitosti sviatku Karmelskej Panny Márie. Ide o historické pútnické miesto, mariánski ctitelia sa tu totiž začali stretávať už pred 326. rokmi. Duchovné podujatie otvorili už v piatok 13. júla a vyvrcholilo nedeľnou slávnostnou svätou omšou, ktorú celebroval skalský opát, Mons. Jozef Kráľ.

Božie Telo 2012

Klaniam sa ti vrúcne, Bože večitý,
pod spôsobom chleba z lásky ukrytý!
Srdce moje tebe sa len oddáva,
že si Pánom jeho, vďačne uznáva.

/Sv. Tomáš Akvinský/

Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi sa bude v Nitre sláviť pontifikálnou svätou omšou a eucharistickou procesiou cez mesto v nedeľu 10. júna 2012.

Úmrtie Mons. Petra Ráceka

V duchu kresťanskej nádeje na vzkriesenie a s prosbou o modlitbu oznamujeme, že vysokodôstojný pán Mons. Peter Rácek, narodený 25.06.1950 v Bánove, ordinovaný 09.06.1973, odovzdal svoj život Stvoriteľovi dňa 28. mája 2012, v 62. roku života a v 39. roku kňazstva.
Svätá omša spojená s pohrebnými obradmi za dušu zosnulého bude slávená vo štvrtok 31. mája 2012 o 10.00 hod. vo Farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Horných Obdokovciach (okr. Topoľčany).