Rok sv. Cyrila a Metoda

Informácie k jubilejnému roku 2012-2013

Pešia púť mladých Nitranov na Skalku

Skupina mladých Nitranov je v týchto dňoch na pešej púti. Kráčajú na Skalku pri Trenčíne, ktorá je spojená so životom svätých Andreja Svorada a Beňadika.

Pozvánka na národnú púť do Nitry

Nitrianske biskupstvo pozýva veriacich na celonárodnú púť k sv. Cyrilovi a Metodovi spojenú s otvorením Jubilejného Cyrilo-metodského roka.

Rok sv. Cyrila a Metoda v Nitrianskom biskupstve - kalendárium podujatí

KALENDÁRIUM PODUJATÍ NITRIANSKEJ DIECÉZY

- Cyrilo-metodská púť 5. júla 2012 - začiatok Roka sv. Cyrila a Metoda
- púť na Velehrad (29.-31. august 2012)
- požehnanie sochy bl. Jána Pavla II. v areáli Nitrianskeho hradu (jún 2012)
- spoločná rekolekcia kňazov Nitrianskej diecézy Farnosť sv. Gorazda Nitra-Klokočina (13. septembra 2012)
- diecézna púť do Blatnohradu (6. októbra 2012)
- Medzinárodná konferencia: Tradícia a prítomnosť misijného diela sv. Cyrila a Metoda (UKF v spolupráci s Biskupským úradom v Nitre – 13.-15. november 2012)