Rok sv. Cyrila a Metoda

Informácie k jubilejnému roku 2012-2013

Z harmonogramu putovania relikvie svätého Cyrila po dekanátoch Nitrianskeho biskupstva

4. 10. 2012 Čičmany - Dekanát Nitrianske Rudno
12.10. 2012 Bánovce n/Bebravou - Dekanát Bánovce n/Bebravou
24.10. 2012 Veľký Klíž - Dekanát Bošany
5.11. 2012 Topoľčany - Dekanát Topoľčany
16.11. 2012 Výčapy-Opatovce - Dekanát Lužianky
27.11. 2012 Radošina - Dekanát Radošina

nasledovať budú postupne ďalšie dekanáty.

Nitrianske biskupstvo v Roku viery

Nitrianska diecéza spája mnohé duchovné aktivity v Roku viery v spojitosti s jubilejným Rokom sv. Cyrila a Metoda. Niekoľko mesiacov bude po jednotlivých dekanátoch putovať relikvia sv. Cyrila, čo bude vždy spojené s poďakovaním Bohu za dar viery. Diecézny biskup aj z tejto príležitosti postupne navštívi všetkých 17 dekanátov. Uskutočnia sa púte z dekanátov do Katedrálneho chrámu sv. Emeráma v Nitre (jeseň 2012 – jar 2013), ľudové misie v Nitrianskych farnostiach (pôstne obdobie 2013), pripravuje sa púť kňazov po stopách sv.

Diecézna púť veriacich Nitrianskeho biskupstva do Blatnohradu

Niekoľko stoviek katolíckych veriacich z Nitrianskej diecézy putovalo 6. októbra 2012 do Zalaváru – kedysi Blatnohradu - v Maďarsku, aby si uctilo svätého Cyrila a Metoda. Toto miesto, ležiace asi 9 km juhozápadne od Balatonu, je totiž priamo spojené s ich pobytom u syna nitrianskeho kniežaťa Pribinu, Koceľa.

Čičmany prvou zastávkou relikvie sv. Cyrila v Nitrianskej diecéze

Od 4. októbra 2012 putuje relikvia svätého Cyrila po území Nitrianskeho biskupstva. Prvá farnosť, ktorá ju privítala, boli Čičmany v dekanáte Nitrianske Rudno. Z tejto príležitosti sa v miestnom farskom kostole konala slávnostná svätá omša, ktorú celebroval spolu s kňazmi dekanátu nitriansky biskup Mons. Viliam Judák.

Relikvia svätého Cyrila začne svoju púť po Nitrianskom biskupstve

Poslednou slovenskou katolíckou diecézou, kde bude postupne putovať relikvia svätého Cyrila je Nitrianske biskupstvo.

Vzácnu relikviu privítajú v dekanáte Nitrianske Rudno a to konkrétne vo farnosti Čičmany dňa 4. októbra 2012. Z tejto príležitosti bude v miestnom farskom kostole celebrovať svätú omšu nitriansky biskup Mons. Viliam Judák spolu s miestnym klérom na čele s dištriktuálnym dekanom Jánom Smolkom.

Celodiecézna rekolekcia kňazov v Nitre

V kostole svätého Gorazda vo farnosti Nitra – Klokočina sa 13. septembra 2012 uskutočnila diecézna rekolekcia kňazov. Program sa začal svätou omšou, ktorej predsedal nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. Medzi koncelebrantmi boli aj biskupi Mons. Marián Chovanec (nitriansky pomocný biskup a generálny vikár) a Mons. Dominik Tóth (emeritný biskup).

Diecézna púť po stopách sv. Cyrila a Metoda do Blatnohradu

V rámci Roku sv. Cyrila a Metoda organizuje Biskupský úrad v Nitre v sobotu 6. októbra t.r. diecéznu púť do historického Blatnohradu (dnes Zalavar pri Balatone v Maďarsku - vzdialenosť z Nitry cca 350 km).
Blatnohrad je spojený s účinkovaním solúnskych bratov sv. Cyrila a Metoda počas ich pobytu u syna nitrianskeho kniežaťa Pribinu, Koceľa.