Rok sv. Cyrila a Metoda

Informácie k jubilejnému roku 2012-2013

Koncert k úcte solúnskych bratov v katedrále v Nitre

V rámci konferencie Tradícia a prítomnosť misijného diela sv. Cyrila a Metoda sa v stredu 14. novembra 2012 v katedrále – Bazilike sv. Emeráma v Nitre uskutočnil slávnostný koncert k úcte svätých solúnskych bratov.

Účinkujúcimi boli Vladimír Kopec (organ), Zuzana Bartová (sólový spev), Ľubica Varhaníková (klavír) a mužská spevácka skupina Rodokmeň s hudobným cyklom „Cyril a Metod – apoštoli Slovákov“ pod dirigentskou taktovkou Ladislava Holáska. Staroslovienske liturgické piesne pre Rodokmeň upravil Štefan Ladižinský.

Nitrianske biskupstvo spoluorganizátorom konferencie o misijnom diele sv. Cyrila a Metoda

Na pôde Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre sa v utorok 13. novembra 2012 začala trojdňová medzinárodná vedecká konferencia s názvom: Tradícia a prítomnosť misijného diela svätého Cyrila a Metoda. Medzi organizátorov sa popri Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre zaradila aj Konferencia biskupov Slovenska spolu s Nitrianskym biskupstvom. Cieľom podujatia je poukázať na nadčasovosť diela svätých solúnskych bratov.

Pozvánka na slávnostný koncert do Katedrály sv. Emeráma v Nitre

V rámci medzinárodnej vedeckej konferencie TRADÍCIA A PRÍTOMNOSŤ MISIJNÉHO DIELA SV. CYRILA A METODA, ktorej organizátorom je okrem Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre aj Nitrianske biskupstvo, sa v stredu 14. novembra 2012 o 17:00 hod. v Katedrálnom chráme – Bazilike sv. Emeráma na Nitrianskom hrade v Nitre uskutoční SLÁVNOSTNÝ KONCERT.

V programe vystúpia:

Mgr. Vladimír Kopec (organ)
Mgr. Zuzana Bartová (sólový spev) a Mgr. art. Ľubica Varhaníková (klavír)
Mužská spevácka skupina Rodokmeň s hudobným cyklom „Cyril a Metod – apoštoli Slovákov“

Nová publikácia o Nitrianskom hrade - Nitriansky hrad a katedrála sv. Emeráma v premenách času

Prednedávnom vyšla reprezentačná publikácia o Nitrianskom hrade. Autorom recenzie ku tejto publikácii je literárny vedec prof. PhDr. Peter L i b a, DrSc. Uvádzame jej podstatnú časť:

V Nitre pripravujú budúcoročné mestské misie

Všetkých šesť nitrianskych rímskokatolíckych farností pripravuje na pôstne obdobie 2013 mestské misie s názvom Misie Nitra. Motívom celého duchovného podujatia budú slová z Proglasu: „Počujte Slovo od Boha vám zoslané…“ Program misií je časovo rozdelený na tri etapy. Prvá fáza je prípravná a pozostáva zo stretnutí koordinátorov, misijných tímov a z modlitieb za misie. Druhú fázu budú tvoriť mestské misie – od 4. do 9. marca. Poslednou časťou misií budú farské misie – od 10. do 17. marca 2013.

Nitriansky biskup na premiére hudobného pásma o sv. Cyrilovi a Metodovi

V nedeľu 28. októbra 2012 sa v nitrianskom Starom divadle uskutočnila premiéra hudobného pásma z dielne občianskeho združenia Totus tuus s názvom Posilnení vierou. Išlo o špecifické stvárnenie života svätého Cyrila a Metoda, na ktorom umelci z Horehronia pracovali viac ako rok. Záštitu nad vystúpením prevzal nitriansky biskup Mons. Viliam Judák, ktorý sa na premiére osobne zúčastnil.

Nitriansky biskup v Matici slovenskej v Nitre o dedičstve svätého Cyrila a Metoda

Na pôde Matice slovenskej v Nitre sa 17. októbra 2012 uskutočnil odborný seminár s názvom Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane. Zúčastnil sa ho aj nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. Počas svojej prednášky hovoril o pápežských historických dokumentoch, ktoré súviseli s Cyrilo-metodskou misiou na našom území. Podotkol, že aj dnes sa môžeme pri hodnotení minulosti o ne oprieť ako o pravoverné zdroje.