Rok sv. Cyrila a Metoda

Informácie k jubilejnému roku 2012-2013

Aj veriaci Nitrianskej diecézy sa zúčastnili vo Večnom meste na Národnej púti

Národnej púte do Ríma, ktorú organizovala Konferencia biskupov Slovenska, sa v dňoch 25. – 28. februára 2013 zúčastnilo aj niekoľko veriacich z Nitrianskej diecézy, vrátane nitrianskeho biskupa Mons. Viliama Judáka, kňazov a bohoslovcov.

Súčasťou púte bol aj medzinárodný kongres „Svätí Cyril a Metod medzi slovanskými národmi: 1 150 rokov od začiatku misie“. Uskutočnil sa v dňoch 25. a 26. februára 2013 na Pápežskom Východnom inštitúte a Pápežskej Gregorovej univerzite v Ríme.

Diecézne múzeum v Nitre sa zapája do Medzinárodného dňa cestovného ruchu

Diecézne múzeum na Nitrianskom hrade sa zapája do Medzinárodného dňa cestovného ruchu, ktoré sa v Nitre koná 23. februára 2013.

Účastníkom podujatia bude od 10. 00 hod. do 17. 00 hod. k dispozícii sprievodca, vstup do múzea bude bez poplatku.

Rovnako bezplatný bude, tak ako obyčajne v tomto čase, aj vstup do areálu Nitrianskeho hradu. Pre návštevníkov bude pripravená i prehliadka Katedrály - Baziliky svätého Emeráma, prístupné bude aj severné nádvorie hradu.

V Nitre prebiehajú mestské misie

S mottom „Počujte slovo od Boha vám zoslané“ sa v pondelok 4. marca 2013 začali v Nitre dvojtýždňové mestské ľudové misie. Organizujú ich všetky miestne rímskokatolícke farnosti spolu s Nitrianskym biskupstvom. Spoločným menovateľom všetkých podujatí, ktoré sa v tomto čase uskutočňujú, je Rok viery a Cyrilo-metodské jubileum. Program má ambíciu osloviť všetky skupiny obyvateľov Nitry, dokonca aj tých, ktorí nenavštevujú bohoslužby a nepraktizujú svoju vieru.

Relikvia svätého Cyrila v dekanáte Želiezovce

Putovanie relikvie svätého Cyrila po území Nitrianskej diecézy vstúpilo do ďalšej etapy. Dňa 5. februára 2013 ju privítali veriaci - spolu s nitrianskym biskupom Mons. Viliamom Judákom - vo farnosti Želiezovce, ktoré sú zároveň aj sídlom dekanátu.

Ďalšou najbližšou zastávkou vzácnej relikvie bude mesto Nitra a to počas konania mestských misií. Po skončení Veľkonočnej oktávy poputuje do dekanátu Štúrovo.

Harmonogram putovania relikvie svätého Cyrila v roku 2013:

Dekanáty Nitrianskej diecézy

Zlaté Moravce 7.1. 2013
Kozárovce 23.1. 2013
Želiezovce 5. 2. 2013

Inštrukcie ohľadom slávenia Roka viery v Nitrianskej diecéze

V nadväznosti na dekrét Apoštolskej penitenciárie Die quinquagessimo aniversario, vydaného z príležitosti Roka viery, určil pre územie Nitrianskej diecézy jej biskup Mons. Viliam Judák nasledujúce posvätné miesta, na ktorých možno kedykoľvek počas Roku viery a za podmienok stanovených v spomínanom dekréte získať úplné odpustky:

Katedrála – Bazilika svätého Emeráma v Nitre
Bíňa – farský kostol
Nové Zámky – farský kostol
Skalka nad Váhom – farský kostol a pútnické miesta na Malej i Veľkej Skalke
Topoľčany – farský kostol
Topoľčianky – farský kostol – svätyňa

Relikvia svätého Cyrila v Radošinskom dekanáte

Putovanie relikvie svätého Cyrila po území Nitrianskej diecézy pokračuje. V utorok 27. novembra 2012 ju privítali veriaci v Radošinskom dekanáte. Svätú omšu ku cti svätých solúnskych bratov celebroval vo farskom kostole v Radošine nitriansky biskup Mons. Viliam Judák.

Relikviu vítali miestni veriaci špalierom s horiacimi lampášmi, a to ešte na ulici pred kostolom. Biskup Mons. Viliam Judák v homílii apeloval na prítomných, aby si uchovali svoju vieru. A to aj v čase, keď sa niektorí snažia zo spoločnosti vytrhnúť to, čo je typicky kresťanské.

Modlitba za ľudové misie v Nitre

V Nitre budú na budúci rok v marci ľudové misie. Pripravuje sa na ne všetkých šesť rímskokatolíckych farností (Dolné mesto, Horné mesto, Kalvária, Klokočina, Chrenová a Zobor). Misie nebudú prebiehať iba za múrmi kostolov, ale aj na námestiach, v školách - vrátane univerzít, v nemocniciach, penziónoch, v zariadeniach charity.