Rok sv. Cyrila a Metoda

Informácie k jubilejnému roku 2012-2013

Celoslovenská púť učiteľov v Nitre

V Nitre sa na Šiestu veľkonočnú nedeľu - 5. mája 2013 - uskutočnila 10. celoslovenská púť kresťanských učiteľov. Združenie kresťanských pedagógov Slovenska vybralo mesto pod Zoborom pre svoju tohtoročnú púť predovšetkým kvôli cyrilo-metodskej histórii a tradícii Nitry.

Veriaci z dekanátu Nitrianske Rudno na púti v Nitre

Tri stovky veriacich z dekanátu Nitrianske Rudno v Nitrianskej diecéze putovalo 13. apríla 2013 - spolu so svojimi kňazmi - do metropoly svojho biskupstva. Z príležitosti Cyrilo-metodského roka navštívili Katedrálu – Baziliku svätého Emeráma, kde slávili svätú omšu. Neobišli ani Diecézne múzeum, kňazský seminár a miestnu Kalváriu. Pútnikov prijal a požehnal nitriansky biskup Mons. Viliam Judák.

Relikvia svätého Cyrila v dekanáte Štúrovo

Putovanie relikvie svätého Cyrila po území Nitrianskej diecézy pokračuje aj vo Veľkonočnom období.

Aktuálny harmonogram putovania relikvie svätého Cyrila:

Dekanáty Nitrianskej diecézy
Štúrovo 9. 4. 2013
Nové Zámky 20. 4. 2013
Šurany 30. 4. 2013
Jarok 13. 5. 2013
Veľký Lapáš 24. 5. 2013
Trenčín 5. 6. 2013
Nemšová 15. 6. 2013
V týchto dňoch bude v určenom kostole v rámci dekanátu sláviť svätú omšu nitriansky biskup Mons. Viliam Judák.

Miroslav Lyko, hovorca Nitrianskeho biskupstva

Skončila sa diecézna púť kňazov po stopách sv. Sedempočetníkov

V sobotu vo Veľkonočnej oktáve (6. apríla 2013) sa skončila šesťdňová púť kňazov Nitrianskej diecézy po stopách svätých Sedempočetníkov (sv. Cyril a Metod, Gorazd, Naum, Angelár, Sáva, Kliment). Púť štyridsiatich kňazov viedol nitriansky biskup Mons. Viliam Judák.

Púť kňazov Nitrianskej diecézy po stopách Sedempočetníkov

Na Veľkonočný pondelok (1. apríla 2013) sa začína šesťdňová púť kňazov Nitrianskej diecézy po stopách svätých Sedempočetníkov (sv. Cyril a Metod, Gorazd, Naum, Angelár, Sáva, Kliment). Púť štyridsiatich kňazov vedie nitriansky biskup Mons. Viliam Judák.

V Nitre sa skončili mestské ľudové misie

Prvá polovica marca bola v Nitre v znamení mestských ľudových misií. Keďže program bol určený nielen pre veriacich, evanjelizačné aktivity mali ambíciu vyjsť do ulíc a do priestorov, v ktorých možno stretnúť a osloviť všetkých ľudí bez rozdielu. A tak prvá časť duchovnej obnovy sa odohrávala nielen v kostoloch a farských priestoroch, ale aj v nákupných centrách a na námestiach. Mnohé podujatia sa stretli so záujmom verejnosti, ako napríklad nepretržitá eucharistická adorácia, celodenné čítanie Svätého písma či koncert kapucínov.

Rozposlanie misijných tímov na mestských misiách v Nitre

Sedem misijných tímov dostalo v sobotu 9. marca 2013 požehnanie od nitrianskeho biskupa Mons. Viliama Judáka, aby viedli ďalšiu časť mestských misií v Nitre.

Počas svätej omše v Katedrále – Bazilike svätého Emeráma prijali kapucíni, dominikáni, františkáni, verbisti, minoriti, redemptoristi a misionári Najsvätejších Sŕdc poverenie, aby ako „osobitní svedkovia Boha a Ježiša Krista v dnešnom svete“ ukazovali ľuďom pravé hodnoty.