Rok sv. Cyrila a Metoda

Informácie k jubilejnému roku 2012-2013

Púť nitrianskych cyklistov zo Solúna do Nitry

Sedem cyklistov z Nitry vo veku od 58 do 68 rokov začalo 14. júna 2013 svoju trojtýždňovú cestu po stopách svätých Cyrila a Metoda. Čaká ich najprv cesta vlakom do gréckeho Solúna (Thessalloniki) a odtiaľ poputujú na bicykloch až do Nitry. Absolvujú sedemnásť etáp, pričom každá bude mať približne sto kilometrov. Do mesta pod Zoborom by sa mali vrátiť 5. júla, teda na sviatok našich vierozvestov.

Biskup Judák na konferencii o sv. Cyrilovi a Metodovi v Bytči

Žilinský samosprávny kraj zorganizoval 13. júna 2013 v Bytči konferenciu s názvom Cyril a Metod a slovanský svet. Medzi pozvanými hosťami bol aj nitriansky biskup Mons. Viliam Judák a riaditeľ Biskupského úradu v Nitre Mons. Štefan Vallo.

Na Slovensku vzniká náučný kostoliansky chodník

V septembri 2013 bude otvorený náučný kostoliansky chodník, ktorý bude okrem iného prezentovať vzácne a unikátne nástenné maľby, ktoré sú vo vnútri kostola svätého Juraja v Kostoľanoch pod Tríbečom. Okrem Talianska a nejakých Alpských častí sa s podobnými maľbami v Európe nestretáme.

Igor Písečný, farár v Kostoľanoch pod Tríbečom
Miroslav Lyko, hovorca Nitrianskeho biskupstva

Viac informácií o projekte:

Nitriansky biskup k menovaniu pápežského legáta na Cyrilometodské oslavy konané na Slovensku

Svätý Otec František pred nedávnom vymenoval svojho legáta na Cyrilometodské oslavy na Slovensku, konané z príležitosti 1150. výročia príchodu solúnskych bratov na naše územie. Tie vyvrcholia 5. júla 2013 v Nitre národnou púťou. Stal sa ním slovinský kardinál Franc Rodé, C. M., emeritný prefekt Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života. Súčasťou pápežskej delegácie budú aj ďalší dvaja cirkevní predstavitelia, ktorých mená budú zverejnené neskôr.

Z celoslovenského kola Biblickej olympiády v Nitre

V priestoroch Kňazského seminára svätého Gorazda v Nitre sa od 21. do 23. mája 2013 uskutočnilo celoslovenské kolo Biblickej olympiády. Svoje vedomosti z určených kníh Svätého písma si vyskúšali diecézni víťazi - družstvá žiakov zo základných a stredných škôl.

Celoslovenské kolo Biblickej olympiády v Nitre

V priestoroch Kňazského seminára svätého Gorazda v Nitre sa v dňoch 21. – 23. mája 2013 uskutoční celoslovenské kolo 12. ročníka Biblickej olympiády žiakov základných a stredných škôl, ktorí zvíťazili v diecéznych kolách.

Predmetom súťaže sú vybrané knihy Svätého písma:
STARÝ ZÁKON: Kniha Rút, Prvá kniha kráľov
NOVÝ ZÁKON: Evanjelium podľa Matúša
Spoločnou témou vybraných kníh je: Syn Dávidov

Účastníci celoslovenského kola Biblickej olympiády budú mať okrem súťaže aj spoločný duchovný, kultúrny i spoločenský program.

Nitriansky hrad navštívili účastníci medzinárodnej konferencie o sv. Cyrilovi a Metodovi

Účastníci medzinárodnej vedeckej konferencie „Svätí Cyril a Metod a ich náboženské a kultúrne dedičstvo, most medzi Východom a Západom“, ktorá sa uskutočníla v dňoch 8. – 12. mája 2013 v Bratislave, pricestovali v sobotu 11. mája do Nitry na prehliadku Nitrianskeho hradu, kde ich krátko popoludní privítal nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. Postupne navštívili Katedrálu – Baziliku svätého Emeráma, Diecézne múzeum a Diecéznu knižnicu v budove Teologického inštitútu v Nitre.