Rok sv. Cyrila a Metoda

Informácie k jubilejnému roku 2012-2013

V Nitre vyvrcholili oslavy 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie

V Nitre na Svätoplukovom námestí 5. júla 2013 národnou púťou vyvrcholili oslavy 1150. výročia príchodu svätých Cyrila a Metoda na naše územie. Slávnostnej svätej omši predsedal pápežský legát kardinál Franc Rodé CM zo Slovinska. Prítomní boli biskupi zo Slovenska i zo zahraničia, vrátane kardinálov z Budapešti a Sarajeva. Na námestí v Nitre nechýbali ani najvyšší štátni predstavitelia Slovenskej republiky.

Požehnanie novej vstupnej brány do Katedrály v Nitre a otvorenie archeologickej výstavy

V predvečer slávnosti svätých Cyrila a Metoda – 4. júla 2013 – bola do Katedrály – Baziliky svätého Emeráma osadená nová vstupná brána s motívom svätých solúnskych bratov, ktorú zároveň nitriansky biskup Mons. Viliam Judák požehnal.

Nitra privíta 5. júla 2013 mnoho vzácnych hostí

Na národnú púť ku cti svätých Cyrila a Metoda, ktorá sa uskutoční z príležitosti 1150. výročia príchodu svätých solúnskych bratov na naše územie a ktorá sa uskutoční 5. júla 2013 od 10. 00 hod. na Svätoplukovom námestí v Nitre, prídu mnohí vzácni hostia.

Slávnostnej svätej omši bude predsedať osobitný vyslanec Svätého Otca Františka - kardinál Franc Rodé C. M.- emeritný prefekt pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života.

V katedrále v Nitre otvoria archeologickú výstavu o počiatkoch kresťanstva na Slovensku

Nitrianske biskupstvo v spolupráci s Archeologickým ústavom SAV v Nitre pripravuje archeologickú výstavu s názvom „Počiatky kresťanstva na Slovensku“. Otvorená bude 4. júla 2013 v dolnej lodi Katedrály – Baziliky svätého Emeráma na Nitrianskom hrade a verejnosti bude k dispozícii až do konca augusta.

Do Cyrilo-metodských osláv v Nitre sa zapojí aj Slovenský orol

Kresťanská telovýchovná a športová organizácia Slovenský orol organizuje 5. júla 2013 v rámci výročia príchodu svätých Cyrila a Metoda 14. Orolskú cyklistickú púť do Nitry pod názvom Orolská hviezdica. Nitra bude totiž cieľom pre niekoľko cyklistických pelotónov, ktoré na sviatok svätých Cyrila a Metoda v skorých ranných hodinách odštartujú svoju púť. Časť cyklistov vyštartuje z Močenka, ďalšia časť z Nových Zámkov, iná skupina z Hrušovian a ďalšia zasa z Veľkých Vozokian.

Nitrianske biskupstvo, mesto Nitra a NSK k spoločnej príprave Cyrilo-metodských osláv

Nitrianske biskupstvo, mesto Nitra a Nitriansky samosprávny kraj – to sú hlavní organizátori Cyrilo-metodských osláv, ktoré sa v dňoch 5. – 7. júla uskutočnia v Nitre. Mesto pod Zoborom bude vtedy v rámci Slovenska centrom podujatí, pripomínajúcich 1150. výročie príchodu svätých Cyrila a Metoda na naše územie. V priestoroch Mestského úradu v Nitre dňa 20. júna 2013 organizátori predstavili bohatý duchovný, kultúrny i spoločenský program Cyrilo-metodských dní v Nitre. Na tlačovej konferencii boli prítomní: primátor Nitry Jozef Dvonč, nitriansky biskup Mons.

Dekanát Nemšová – posledná zastávka relikvie sv. Cyrila na jej púti po Nitrianskej diecéze

V dekanáte Nemšová v Nitrianskej diecéze privítali 15. júna 2013 relikviu svätého Cyrila. Ako prví si ju mohli uctiť veriaci v kostole svätého Michala Archanjela v Nemšovej. Liturgickej slávnosti predsedal nitriansky biskup Mons. Viliam Judák, ktorý zároveň vykonal v dekanáte úradnú vizitáciu. Postupne bude relikvia putovať po všetkých farnostiach dekanátu.
Dekanát Nemšová je poslednou zastávkou relikvie svätého Cyrila na jej púti po Nitrianskej diecéze. Relikvia sa vráti do Nitry tak, aby mohla byť vystavená na národnej Cyrilo-metodskej púti dňa 5. júla.