Rok sv. Cyrila a Metoda

Informácie k jubilejnému roku 2012-2013

Biskup Judák sa stretol v Nitre s bulharským prezidentom

Bulharský prezident Rosen Plevneliev pricestoval 6. novembra 2013, v rámci svojej oficiálnej návštevy na Slovensku, do Nitry. Po položení venca k súsošiu svätých Cyrila a Metoda sa na Nitrianskom hrade stretol s diecéznym biskupom Mons. Viliamom Judákom.

Biskup Judák s relikviou sv. Cyrila medzi Slovákmi v Rumunsku

Nitriansky biskup Mons. Viliam Judák bol spolu s riaditeľom Biskupského úradu v Nitre Mons. Štefanom Vallom od 7. októbra 2013 v Rumunsku na niekoľkodňovej púti s relikviou svätého Cyrila. Postupne navštívili miestne slovenské farnosti v diecéze Oradea.

Program púte sa začal v pondelok 7. októbra slávnostnou svätou omšou v Oradei (Veľkom Varadíne), v rodisku bývalého ostrihomského arcibiskupa kardinála Petra Pázmanyho (1570 – 1637). Na slávení svätej omše bol prítomný aj miestny biskup Mons. Ladislav Bocskei.

V Katedrále v Nitre biskupi zverili Európu pod ochranu sv. Cyrila a Metoda

Pri príležitosti Plenárneho zasadania Rady európskych biskupských konferencií (CCEE), ktorá sa konala od 3. do 6. októbra 2013 na Slovensku, sa v Katedrále – Bazilike svätého Emeráma v Nitre uskutočnila 4. októbra 2013 svätá omša, pri ktorej bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský predniesol modlitbu zverenia Európy pod ochranu svätých Cyrila a Metoda.

Modlitba zverenia Európy sv. Cyrilovi a Metodovi, prednesená v Bazilike - Katedrále sv. Emeráma v Nitre

MODLITBA ZVERENIA EURÓPY SV. CYRILOVI A METODOVI,
SPOLUPATRÓNOM EURÓPY A APOŠTOLOM SLOVANSKÝCH NÁRODOV
(KATEDRÁLA – BAZILIKA SV. EMERÁMA V NITRE, 4. OKTÓBRA 2013)

Modlitbu predniesol bratislavský arcibiskup a predseda Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislav Zvolenský:

Svätí Cyril a Metod, spolupatróni Európy a apoštoli slovanských národov!

Homília pápežského legáta kardinála Franca Rodé CM na národnej púti v Nitre 5. júla 2013

1. Vám „všetkým, Bohom milovaným, povolaným svätým: Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, i od Pána Ježiša Krista“ (Rim 1, 7). Týmito slovami apoštola Pavla srdečne pozdravujem všetkých tu prítomných pri príležitosti osláv 1150. výročia príchodu svätých Cyrila a Metoda na slovenskú zem.

Rozhovor s kardinálom Francom Rodé CM

V máji 2013 vymenoval Svätý Otec František svojho špeciálneho vyslanca na vyvrcholenie Cyrilo-metodských osláv 1150. výročia príchodu svätých solúnskych bratov na naše územie. Stal sa ním slovinský kardinál Franc Rodé CM, emeritný prefekt Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života.
Po skončení národnej púte v Nitre 5. júla 2013 poskytol Rádiu Lumen, Tkkbs a TV LUX krátky rozhovor:

Aký je odkaz svätých Cyrila a Metoda pre 21. storočie?

Ich odkaz je v tom, že každý národ má právo na svoju kultúru, na svoju reč a na vyjadrenie svojho vzťahu s Bohom.

Fotografie z národnej púte ku cti sv. Cyrila a Metoda

V Nitre na Svätoplukovom námestí 5. júla 2013 národnou púťou vyvrcholili oslavy 1150. výročia príchodu svätých Cyrila a Metoda na naše územie. Slávnostnej svätej omši predsedal pápežský legát kardinál Franc Rodé CM zo Slovinska. Prítomní boli biskupi zo Slovenska i zo zahraničia, vrátane kardinálov z Budapešti a Sarajeva. Na námestí v Nitre nechýbali ani najvyšší štátni predstavitelia Slovenskej republiky.

Foto: Tkkbs