Dokumenty

Homília Mons. Viliama Judáka - Vysviacka kňazov 12. 6. 2010

Dnešný  deň  prichádzajú k volebným urnám občania nášho štátu, aby si na nasledujúce volebné obdobie vybrali zástupcov, ktorí ich v parlamente i vo vláde budú zastupovať. Bezpochyby je to veľký prejav  dôvery, ktorá sa takto dostáva určitým ľuďom. Aj keď ani zďaleka nemožno porovnať tento akt dôvery v politickom živote k Vášmu vyvoleniu, milí ordinandi, predsa aj Vy nie ste tu sami od seba, ale ste vyvolení. Vyvolení, či zvolení nie však prejavom súhlasu väčšiny ľudu, čo aj Božieho, ale sám  Pán položil svoju ruku na Vás.

Pastiersky list Nitrianskej diecézy – Veľká noc 2010

Drahí bratia a sestry, po dňoch pôstneho obdobia sme vstúpili do veľkonočného času, ktorý je potvrdením víťazstva Ježiša Krista nad smrťou a hriechom. Apoštoli a prví kresťania sa preto odvážne odvolávajú na zachraňujúcu moc vzkrieseného Ježiša, ktorého zmŕtvychvstanie dnes s radosťou slávime. Z tohto tajomstva Cirkev neustále žije, pretože „Kristus, vzkriesený z mŕtvych už neumiera“ (Rim 6, 9).

Homília Mons. Viliama Judáka na Zelený štvrtok 2010 - Omša svätenia olejov

Vaše Excelencie otcovia biskupi, drahí bratia kňazi vo všetkých hodnostiach a službách, diakoni, seminaristi, bratia a sestry žijúci zasväteným životom, drahí bratia a sestry v Kristu, milí miništranti!

Opäť prežívame tajomstvo dňa, keď Pán Ježiš vystupuje na cestu nášho vykúpenia, deň keď ustanovil Eucharistiu a súčasne aj kňazskú službu. Každoročne je to veľký deň pre všetkých kresťanov.

Príhovor biskupa V. Judáka na Deň zasvätených v katedrále v Nitre 2. 2. 2010

Ľudské stretnutia, majú veľa podôb. Niektoré sa iba udejú. Sú neosobné, bez toho, aby zanechali dojem.  Vynoria sa na chvíľu z bytia a potom sa znova ponoria pod jeho hladinu. „Áno, áno, videli sme sa vtedy a vtedy, tam a tam“- a okrem toho už niet vlastne, o čom hovoriť.

Ale sú stretnutia, ktoré sa tiež najprv len udejú. Avšak stanú sa tak ako keď sa zaseje semeno. Akási tichá spriaznenosť sa pri nich uvolní. Naladenie na tú istú vlnu  porozumenia a pocit blízkosti. Život je od toho okamžiku plnší a bohatší. V mnohých prípadoch aj zmenený.

Pastiersky list - Nový rok 2010

Drahí bratia a sestry!
Prvé chvíle nového roka 2010, ktoré začíname pod ochranou Panny Márie - Bohorodičky, nachádzajú každého z nás v inej situácii. Niektorých šťastných a spokojných, iných zápasiacich s neúspechom či problémami, či dokonca bez nádeje. Máme za sebou dvanásť dlhých mesiacov. Vieme, aké boli. Nič z toho sa už nebude opakovať. Sú za nami ako včerajší deň.

Homília nitrianskeho biskupa Mons. Viliama Judáka pri polnočnej sv. omši 2009

Drahí bratia a sestry!

Iste mnohí viete, že archeológovia, v týchto predvianočných dňoch objavili v severnej časti Nazareta, základy domu z čias Ježiša Krista. Predstavte si, že práve v tom meste, o ktorom mnohí pochybovali, či vôbec v tom čase existovalo. Pre nás kresťanov je to dôležité, pretože podľa biblických správ, je to mesto, s ktorým je spätý pozemský život Božieho Syna, ktorého narodenie slávime v túto Svätú noc.

Z homílie nitrianskeho biskupa Mons. Viliama Judáka na mariánskej púti v Nitre na Kalvárii, 16. 8. 2009

V evanjeliách, ako všetci dobre vieme, sa stretávame so skutočnosťou, že najčastejšie sa o Božej Matke dozvedáme na začiatku verejného života Ježiša Krista. Už aj krátko predtým – zvestovanie, narodenie, útek do Egypta. Potom sú správy o jej živorte skromnejšie. Mária stojí na konci pozemskej cesty Ježiša pod krížom a je prítomná pri zostúpení Ducha Svätého. To je všetko. U Ježiša je to presne opačne.  Vrchol evanjelií spočíva jednoznačne na konci jeho poslania, v utrpení a smrti, v jeho zmŕtvychvstaní a oslávení.