Dokumenty

Pastiersky list na Slávnosť Panny Márie Bohorodičky - Nový rok 2011

Drahí bratia a sestry!

Srdečne Vás pozdravujeme v prvý deň nového roka, keď si Katolícka cirkev na celom svete pripomína Slávnosť Bohorodičky Panny Márie.

Homília Mons. Viliama Judáka pri príležitosti prenesenia relikvií sv. Konštantína-Cyrila

Bratislava 30.12. 2010

Vianočné posolstvo, ktoré slávime v týchto dňoch, nám pripomína radostnú skutočnosť, že Boh nám prichádza v ústrety, keď sa stal vo svojom Synovi, ktorého evanjelium volá „večné Slovo“ – človekom. Boh ide takto cestou ľudí. Nie cestou v podobe nadčloveka, ktorý túži po moci, ale cestou služby od jasieľ po kríž. Boh tým, že sa stal človekom, zjavil sa v podobe zraniteľnej a nakoniec ukrižovanej lásky.

Pastiersky list – vyučovanie náboženstva v škole

Drahí bratia a sestry, milí rodičia a žiaci!
Po dvoch prázdninových mesiacoch začne nový školský rok. Na jeho začiatku sa Vám chceme prihovoriť a poukázať na dôležitosť náboženskej výchovy.

Tak ako v mnohých kultúrnych krajinách – i u nás – zohráva škola dôležitú úlohu v odovzdávaní nových vedomostí a vo vzdelávaní budúcej generácie. Pritom však žiadna škola nemôže nahradiť domácu rodinnú výchovu, výchovu milujúcich rodičov.

Homília Mons. Viliama Judáka na Púti Nitra-Kalvária 2010

Slávnosť Nanebovzatia Panny Márie

Mnohí viete, že horolezec George Mallory viedol v dvadsiatych rokoch minulého storočia expedíciu horolezcov s úmyslom pokoriť Mount Everest. Expedícia neuspela. Mallory sa o to pokúsil s druhou skupinou. A opäť sa to skončilo neúspechom. On sa však ani teraz nevzdal. Pripravil tretiu expedíciu zloženú z najskúsenejších horolezcov. No napriek všetkým starostlivým prípravám, aj táto skončila nešťastím: utrhnutá lavína zabila Malloryho a väčšinu členov expedície.

Homília Mons. Viliama Judáka na Skalke 18. júla 2010

Sv. Svorad-Andrej a Beňadik

Sú miesta aj na našej slovenskej zemi, ktoré nás vyzývajú – ako píše  básnik Ján Kollár – zastaviť sa a pokľaknúť, lebo sú to miesta sväté. V tej výzve je čosi príťažlivé – a príkazové, lebo nás orientuje na minulosť, na bohatú minulosť, ale aj na súčasnosť, ba dáva víziu aj do budúcnosti. Medzi takéto miesta právom patrí starobylá Skalka, kde  je zjavné  kresťanstvo už v období veľkomoravskom. V tu blízkosti, sa len  pred niekoľkými rokmi  totiž objavil  kostol s cintorínom z veľkomoravského obdobia, a to v areáli neďalekej ostrožnej vyvýšeniny Chochel, vzdialenej necelý kilometer, nehovoriac pri tom o význame v tejto oblasti Trenčianskeho hradu a Trenčína vôbec. 

Homília Mons. Františka Tondru na na sviatok sv. Cyrila a Metoda v Nitre 5. Júla 2010

Milovaní bratia a sestry!

Kto už bol na púti vo Svätej zemi a bol aj v Getsemanskej záhrade, iste si všimol staré olivy, stromy, pri ktorých mňa napadlo, že by mohli byť ešte pamätníkmi Pána Ježiša. Staré. Vo vnútri duté. Dalo by sa popod ne aj prejsť. Životaschopnosť olivy je známa v rastlinnej ríši. Staré, duté, s polámanými konármi zdajú sa na vymretie. Ale keď ich očistíte od hniloby a suchých konárov, znova ožijú, vyženú nové konáre, ktoré prinášajú úrodu.

Homília Mons. Judáka - Ježišovo a kňazské srdce

Určite každý z nás, sa už zamýšľal nad tým, ako si predstaviť Boha, alebo aspoň ako vyzeral Ježiš Kristus vo svojej fyzickej podobe.
V r. 2006 vyšla kniha Paula Badde (1948) s názvom Božia tvár, ktorá bola venovaná terajšiemu Svätému Otcovi. Autor v nej priam dobrodružne pátra po „Veronikinej šatke,“ ktorá podľa zbožnej tradície zobrazuje Ježišovu tvár.