Dokumenty

Homília Mons. Viliama Judáka na Skalke 21. júla 2012

Mnohí spisovatelia a básnici opísali krásu a čaro tohto miesta, ako o tom svedčí aj nasledujúci príspevok: „Žblnkotajúce vlny (Váhu) v radostnom náhlení unášajú k tiesňave, kde sú na jej pravom brale prečudesne prilepené budovy Skalky, záhadne sa vznášajúce medzi nebom a zemou.... Ubehlo už mnoho miliónov minút a ešte sa to nijako nerozhodlo, lebo od čias, keď tu zbožnosť začala dvíhať prvé kamene na klenby, prešlo poltisícročie s drobnými radosťami aj nevysloviteľnými bôľmi.

Pastiersky list pre Nitrianske biskupstvo – Veľká noc 2012

Drahí bratia a sestry!
Určite ste si popri mnohorakých povinnostiach všimli, že v týchto dňoch sa vytrvalo hlási jar. Teplom slnečných lúčov sa otvára šanca pre nový život, ktorý prichádza do našich záhrad, polí, parkov, na ihriská, do lesa, na balkóny i do ulíc našich miest a dedín.

Kázeň pri príležitosti 120. výročia narodenia nitrianskeho biskupa Mons. Eduarda Nécseya

Možno ste si všimli, drahí bratia a sestry, že sme akoby prišli do rozporu s Božím slovom dnešnej nedele, keď sme v prvom čítaní z proroka Izaiáša počuli: „Nemyslite na to čo bolo, nesnite o veciach dávnych. Hľa, ja tvorím čosi nové, teraz to klíči; nebádate?“ (Iz 43, 18-19).
My sme sa zišli z príležitosti udalosti, ktorá je práve pohľadom do histórie v súvislosti s významným výročím Vášho rodáka a nitrianskeho administrátora, arcibiskupa E. Nécesya.

Pastiersky list pre veriacich Nitrianskeho biskupstva na Nový rok 2012

Svätá omša – veľká duchovná hodnota

Drahí bratia a sestry!

Pastiersky list na Prvú adventnú nedeľu 2011

Drahí bratia a sestry!

Necelý mesiac nás delí od Vianoc. Na tento sviatok lásky sa tešia predovšetkým deti. Aj my, dospelí, spomíname práve na Vianoce cez naše detstvo. Čo nám však zostalo z úžasu Vianoc?

Pastiersky list z príležitosti 60. výročia biskupskej konsekrácie J. Em . J. Ch. kardinála Korca

Pri šesťdesiatom výročí biskupskej vysviacky emeritného nitrianskeho biskupa J. Em. Jána Chryzostoma kardinála Korca je potrebné sa zastaviť, lebo ide o výnimočné a vzácne jubileum. Nie je to ani akt duchovnej zdvorilosti, ale skôr povinnosť pripomínať si duchovné a mravné hodnoty, ktoré svojím životom a pôsobením prezentuje nielen v našej Cirkvi ale aj v našej vlasti.

Homília Mons. Viliama Judáka - Nanebovzatie Panny Márie 2011

Iste to všetci veľmi dobre poznáme: pozoruhodným zjavom našej modernej civilizácie je opätovné objavenie sa nomádskeho prvku, keď každý víkend prúdia z miest celé plechové karavány, ktoré sa v nedeľu večer po preplnených uliciach opäť vracajú späť. Keď sa začínajú dovolenky a prázdniny, prerastú tieto prúdy až do ozajstného sťahovania národov. Vtedy sa zdá, akoby bol na ceste celý národ, celá Európa.