Dokumenty

Homília Mons. Viliama Judáka - Veľký piatok 2013

Ústredným bodom dnešného dňa je kríž. Počúvame rozprávanie o ňom a uctíme si ho. Kríž je privilegovaným bodom kresťanskej cesty, pretože spája zem s nebom. Keď svätý Pavol písal spoločenstvu v Efeze, na určitom mieste predniesol modlitbu a vyjadril želanie: „aby Kristus skrze vieru prebýval vo vašich srdciach, aby ste zakorenení a upevnení v láske mohli so všetkými svätými pochopiť, aká je to šírka, dĺžka, výška a hĺbka, a poznať aj Kristovu lásku, presahujúcu každé poznanie, aby vás naplnila Božia plnosť celá“ (Ef 3, 17-19).

Homília Mons. Viliama Judáka - Zelený štvrtok 2013 - Missa chrismatis

Veľkonočné sviatky môžeme právom pokladať za rodinné sviatky, tak ako ich pokladali Židia. Iste nie na základe našej pokrvnosti, ale na základe hodnôt, ku ktorým sa napriek rozdielnosti hlásime.
V skutočnosti sviatky nášho vykúpenia a nového života majú svoj pôvod v hodnote, ktorý mu predchádza: v láske. Pretože láska plodí život. Láska predchádza životu a dáva mu podobu.

Homília Mons. Viliama Judáka pri príležitosti rozposlania misijných tímov v rámci nitrianskych mestských misií 9. marec 2013

Iste každý z nás rád zalistuje v rodinnom albume, kde sú jeho fotografie od narodenia. Niekoľko záberov znázorňuje celý život. Jednotlivé etapy - chvíle šťastia, radosti, ale i smútku.
Cez pôstne obdobie, keď si pripomíname naše znovuzrodenie v krste, dáva nám svätá Cirkev zahľadieť sa na univerzálny rodinný album ľudstva, v podaní sv. Lukáša v podobenstve, ktoré sme si práve vypočuli. Nie nadarmo sa hovorí o žiakovi sv. Petra - Lukášovi, že bol maliarom. Tak perfektne zachytiť každého z nás v tomto podobenstve sa nepodarilo zatiaľ nikomu.

Novoročný príhovor Mons. Viliama Judáka v STV

Milí priatelia, na prelome rokov, si viac ako inokedy uvedomujeme prchavosť a pominuteľnosť času. Opäť sme o rok starší a znova sa pýtame: Čo nám budúcnosť prinesie? Prajeme si zmeny k lepšiemu v súkromnom i verejnom živote.

Pastiersky list pre veriacich Nitrianskej diecézy na Nový rok 2013

Slávnosť Panny Márie Bohorodičky – Nový rok 2013
(Rok svätých Cyrila a Metoda – Rok viery)

Drahí bratia a sestry!
Srdečne Vás všetkých pozdravujeme dnes, v prvý deň nového roka, keď kresťania katolíci slávia Slávnosť Bohorodičky Panny Márie a prežívajú Rok svätých Cyrila a Metoda aj celosvetový Rok viery. Zároveň, ako občania, oslavujeme aj 20. výročie vzniku našej Slovenskej republiky.

Homília Mons. Viliama Judáka - Slávnosť Narodenia Pána 2012

Vianoce, ktoré sú bohaté na slávenie hlbokého tajomstva Narodenia Pána, sú aj časom návratov. Naša myseľ zvyčajne zaletí do detských rokov. Do kruhu našej rodiny. Vynorí sa nám tvár starostlivého otca, milujúca tvár mamy, súrodencov, našich drahých, z ktorých mnohí už nie sú medzi nami. Naozaj radi v tomto romantickom čase zabehneme každý do obdobia bezstarostnosti, radostného očakávania, neopakovateľnej vône a atmosféry lásky a pokoja, ktorú sme zažívali v detstve. Zvyčajne žijeme z týchto spomienok a v mnohom tieto zážitky ovplyvňujú aj to ako slávime Vianoce v dospelosti.