Dokumenty

Homília Mons. Viliama Judáka Stretnutie pedagógov CMBF UK

Stretnutie pedagógov CMBF UK
Nitra. 21.5. 2012

Ak by sme chceli nakrátko charakterizovať tohtoročné naše stretnutie, mohli by sme povedať, že na tomto posvätnom mieste sa symbolicky spája rozum, ktorý prezentujete Vy akademickí činitelia a viera, ktorú môžeme cítiť v strohých kameňoch tejto katedrály a baziliky, kde - s najväčšou pravdepodobnosťou- stál prvý písomne doložený chrám na našom území ešte pred rokom 830. Samozrejme je tu prítomna živá viera v našich srdciach, ktorá je vzácnou hodnotou aj pri našej pedagogickej činnosti.

Homília biskupa Mons. Viliama Judáka k príležitosti stretnutia seminaristov

Stretnutie slovenských seminaristov Nitra, 1. 5. 2012

Všetci dobre vieme, že Prvý máj má viacero prívlastkov: Je to Deň práce; Spomienka sv. Jozefa, robotníka; začiatok mariánskeho mesiaca i Pamätný deň pristúpenia SR k EÚ. Od vlaňajšieho roka je to aj deň, kedy bol blahorečený nezabudnuteľný pápež Ján Pavol II.

Je to pre nás teda vzácna príležitosť zahľadieť sa spoločne na tohto vzácneho človeka, najvyššieho pastiera Cirkvi, ktorý sa vždy s takou láskou a nádejou pozeral na seminaristov.

Homília Mons. Viliama Judáka - Slávnosť Krista Kráľa 2013

Mnohí určite poznáte zaujímavú novelu od Sigmunda Freuda. Hovorí o jachtárovi, ktorý doplával k brehu istého ostrova v južnom Pacifiku. Keď domorodci spozorovali jeho príchod, začali ho s nadšením vítať: tlieskali, spievali, tancovali. Niesli ho na rukách do dediny a posadili na zlatý trón. Muž pomaly zisťoval, čo to znamená. Obyvatelia ostrova mali totiž zvyk zvoliť si za svojho kráľa nejakého prišelca, ale iba na jeden rok. Počas toho obdobia mohol kráľ vydávať akékoľvek príkazy a jeho podriadení ich vykonávali bez mihnutia oka. Istého dňa sa však v jachtárovom srdci zrodili pochybnosti.

Homília Mons. Viliama Judáka, Národný pochod za život, 22. 09. 2013, Košice - Terasa

Začiatkom augusta t.r. v Nemčiňanoch neďaleko Hronského Beňadika a Čiernych Kľačian, kde sa našla povestná pyxida z obdobia Veľkej Moravy, slávnostne odhalili sochu Nemčinianskej Venuše, ktorá skutočne nie je len obyčajným nepatrným a zanedbateľným kúskom vypálenej hliny. Jej objaviteľ prof. arch. Jozef Bátora ju totiž datuje do roku 3600 pr. Kr. to znamená, že dnes má úctyhodných a neuveriteľných 5600 rokov.

Homília Mons. Viliama Judáka, Nanebovzatie Panny Márie, 18. 08. 2013, Nitra - Kalvária

Mnohí si pamätáte, že pred rokom pri rekonštrukcii Katedrály-Baziliky sv. Emeráma na hrade v Nitre, sa objavili pod vrstvou omietky nejasné postavy, ktoré postupne prechádzali v vzácnu fresku , zobrazujúcu ukončenie pozemského života - usnutie Panny Márie, ktorá je tu v kruhu apoštolov; ďalej obraz ponúka jej prijatie Najsvätejšou Trojicou do neba; napokon je to korunovanie Panny Márie za Kráľovnú neba i zeme ako vrchol jej nebeského oslávenia. Celý výjav korunovania je obklopený anjelmi.

Na Zobore si uctili patróna Nitry

Slávnostná svätá omša pod holým nebom na priestranstve pred Špecializovanou nemocnicou na Zobore v Nitre bola v nedeľu 21. júla 2013 hlavným bodom širšieho programu, ktorý pre stovky prítomných pripravila miestna Rímskokatolícka farnosť svätého Urbana. Hlavným celebrantom bol generálny vikár Nitrianskej diecézy Mons. Peter Brodek, prítomný bol aj titulárny zoborský opát Mons. Ladislav Belás.

Mons. Peter Brodek v homílii hovoril o zmysle pustovníckeho spôsobu života a o jeho možnom vplyve na vzťah človeka k Bohu. Tu je časť prednesenej homílie:

Veľkonočný príhovor Mons. Viliama Judáka - RTVS 2013

Ako veľmi reagujeme na zmeny v prírode, dá sa spoznať aj v týchto dňoch, keď sa vytrvalo hlási jar. Každé víťazstvo jari je príležitosťou začínať znovu. Veď z každej novej brázdy rastie nová sila, odvaha a vôľa k životu. Nie je to však len impulz vychádzajúci z prírody, zo zázraku vzniku nového života, ktorý nás napĺňa novým elánom.