TK KBS

Syndikovať obsah
Tlacova kancelaria Konferencie biskupov Slovenska - spravodajsky server
Aktualizácie: pred 2 dni 3 hod

Vatikán pracuje na posilnení boja proti praniu špinavých peňazí

Ut, 10/12/2013 - 19:48
Výbor Moneyval schválil správu Svätej stolice o pokroku dosiahnutom v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, ktorá nadväzuje na prijatie Vzájomnej hodnotiacej správy (Mutual Evaluation Report) z júla tohto roka.

Odkaz Svätého Otca Františka: Obráťme sa v ťažkostiach na Máriu

Ut, 10/12/2013 - 19:37
„Mária, naša Matka, podopieraj nás vo chvíľach tmy, ťažkostí, zdanlivej porážky!“ (Tvít pápeža Františka z 10. decembra 2013)

Vladyka Milan Lach SJ v Gréckokatolíckej eparchii Parma v USA

Ut, 10/12/2013 - 19:35
Vladyka Milan Lach SJ, pomocný biskup Prešovskej archieparchie, v rámci svojej cesty do USA navštívil v dňoch 6. – 7. decembra Gréckokatolícku eparchiu Parma.

Minister Čaplovič dostane návrh stiahnuť Hupsov šlabikár Lipka

Ut, 10/12/2013 - 19:19
Minister školstva Dušan Čaplovič dostane návrh stiahnuť „Hupsov šlabikár Lipka“, ktorý v uplynulých dňoch vyvolal rozporuplné reakcie. Ide o jeden z návrhov, ktorý prijali na dnešnom pracovnom stretnutí na Ministerstve školstva SR.

Manželské stretnutia oslavujú, už 20 rokov sa venujú rodinám

Ut, 10/12/2013 - 19:00
Už 20 rokov sa pravidelne venuje rodinám na Slovensku v oblasti manželskej a rodinnej problematiky. Usiluje sa o pochopenie úlohy muža a ženy v rodine, prípravu manželov na zvládnutie krízových situácií, presadzovanie dôležitosti pevného manželského zväzku.

Prijímateľom dvoch percent zostáva už len tri dni na registráciu

Ut, 10/12/2013 - 18:49
Organizácie, ktoré chcú zažiadať o 2% z dane majú na prihlásenie do Zoznamu prijímateľov už len tri dni. Termín ukončenia registrácie je každoročne stanovený na 15.decembra, no tento rok tento dátum pripadá na nedeľu.

Záujemcovia dostali už tretinu adventných zamyslení od biskupov

Ut, 10/12/2013 - 18:30
Už tretinu zamyslení biskupov na vianočnú alebo adventnú tému dostali tí, ktorí sa aktívne zaregistrovali do projektu KBS. Spolu dostanú viac než 30 myšlienok. Od Prvej adventnej nedele dostali prvých desať textov na rozjímanie.

Na hore Zvir sa konala decembrová Fatimská sobota a Malá púť

Ut, 10/12/2013 - 18:16
V sobotu 7. decembra 2013 pútnici na hore Zvir slávili Fatimskú sobotu. Program začal modlitbou rozjímavého radostného ruženca. Po nej nasledovala svätá liturgia, v ktorej otec Marcel Pisio – duchovný správca hory Zvir – priblížil stať z evanjelia, kde Kristus hovorí o Božom kráľovstve.

Metropolita Ján Babjak SJ slávil výročie sestier služobníc v Prešove

Ut, 10/12/2013 - 18:01
V nedeľu 8. decembra, na sviatok Nepoškvrneného Počatia Presvätej Bohorodičky, slávil prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove archijerejskú svätú liturgiu pri príležitosti 85. výročia príchodu prvých sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie na Slovensko.

Betlehemské svetlo bude opätovne dotvárať vianočnú atmosféru

Ut, 10/12/2013 - 17:42
Aj tento rok budú členovia Slovenského skautingu zabezpečovať rozvoz Betlehemského svetla po Slovensku. Betlehemské svetlo privezú z Viedne a ako prvý ho na Slovensku prevezme prezidentský pár.

Biskup Haľko viedol adventnú obnovu pre maďarských veriacich

Ut, 10/12/2013 - 17:20
Mons. Jozef Haľko, bratislavský pomocný biskup, viedol počas uplynulej soboty 7. decembra 2013 adventnú duchovnú obnovu pre maďarských veriacich. Približne 60 ľudí sa zúčastnilo na svätej omši, adorácii a spoločnej besede. Duchovná obnova sa niesla v znamení adventného hymnu svätého Ambróza v priestoroch Domu Quo Vadis v Bratislave.

::Video:: Ústav sv. Cyrila a Metoda v Ríme oslávil výročie i v Bratislave

Ut, 10/12/2013 - 17:11
Ústav svätých Cyrila a Metoda v Ríme oslávil 50 rokov. Pri tejto príležitosti sa konala v Bratislave medzinárodná konferencia.

Celosvetovú kampaň proti hladu podporil aj Svätý Otec František

Ut, 10/12/2013 - 17:07
„Jediná ľudská rodina – Jedlo pre všetkých.“ Toto je názov kampane proti hladu vo svete, spustenej pri príležitosti dnešného Medzinárodného dňa ľudských práv organizáciou Caritas Internationalis. Kampaň „plne podporil“ aj Svätý Otec.

Sv. Mikuláša oslávili v Liptovskom Mikuláši s vladykom Rusnákom

Ut, 10/12/2013 - 16:59
V sobotu 7. decembra sa v gréckokatolíckej farnosti v Liptovskom Mikuláši konala odpustová slávnosť pri príležitosti sviatku patróna farnosti sv. arcibiskupa Mikuláša. Hlavným slúžiteľom a kazateľom odpustovej liturgie, ktorá sa konala v miestnej kaplnke sv. Mikuláša, bol bratislavský eparcha Mons. Peter Rusnák.

Z dôvodu vianočných prázdnin preruší činnosť katolícka misia v Ríme

Ut, 10/12/2013 - 16:46
Po troch mesiacoch svojej činnosti Slovenská katolícka misia (SKM) v Ríme prerušuje svoju pôsobenie z dôvodu vianočných prázdnin. Jej členovia sa stretnú v nedeľu 15. decembra 2013 na poslednej tohtoročnej svätej omši.

Svätý Otec v homílii: Nebojme sa Pánovej útechy, dá nám nádej

Ut, 10/12/2013 - 16:30
Vždy, keď k nám prichádza Ježiš, otvorí dvere a dá nám nádej. Toto je jedna z myšlienok Svätého Otc Františka z dnešnej homílie. Počas svätej omše v Dome sv. Marty poznamenal, že by sme sa nemali báť útechy, ktorú dáva Pán, dokonca by sme si mali o ňu prosiť a vyhľadávať ju.

Horská a záchranná služba oslavovala svojho patróna Jána Pavla II.

Ut, 10/12/2013 - 16:15
Pri príležitosti prvého výročia vyhlásenia bl. Jána Pavla II. za patróna HZS sa konala 7. decembra 2013 v kostole sv. Vendelína v obci Zuberec slávnostná svätá omša, ktorú za prítomnosti okolo 100 záchranárov zo Slovenska aj susedného Poľska celebroval vojenský ordinár Mon. František Rábek.

Europarlament neprijal Správu o sexuálnom a reprodukčnom zdraví

Ut, 10/12/2013 - 16:00
Európsky parlament dnes napoludnie neprijal Správu o sexuálnom a reprodukčnom zdraví, ktorej autorkou je socialistická poslankyňa Edite Estrela. V hlasovaní namiesto nej prešiel alternatívny návrh uznesenia.

Biskup Galis daroval vysokoškolákom sochu Panny Márie z Aparecidy

Ut, 10/12/2013 - 15:41
V pondelok 9. decembra 2013 na slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie navštívil ružomberské univerzitné spoločenstvo pri Katolíckej univerzite v Ružomberku (KU) žilinský biskup Mons. Tomáš Gális.

::Video:: Biskup Judák s Radošinským naivným divadlom v Radošinej

Ut, 10/12/2013 - 15:40
Kto by nepoznal Radošinské naivné divadlo? To si v tento rok pripomína 50. výročie narodenia.